RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie pragnie wyjaśnić podstawowe kwestie RODO.

Oferta łowiecka / Hunting office

Direction Régionale des Forêts Nationales à Lublin

Żałobna karta

Ś.P. Grzegorz Korczyński, Komendant Posterunku Straży Leśnej (Nadleśnictwo Sobibór)