Aktualności

Na przełomie listopada i grudnia odbędzie się druga edycja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dedykowanego strażnikom leśnym z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Łącznie w tym roku uprawnienia „Ratownika” zdobędzie ponad 50 pracowników z terenu lubelskiej dyrekcji.

Wydarzenia

4 grudnia br. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zorganizuje imprezę sportową pod nazwą „Leśna Piątka z Mikołajem – razem dla dzieci z domów dziecka”.

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie pragnie wyjaśnić podstawowe kwestie RODO.

Media o nas

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Włodawa cz.4

Oferta łowiecka / Hunting office

Direction Régionale des Forêts Nationales à Lublin

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NA STAŻ DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ LEŚNYCH

Żałobna karta

Ś.P. Grzegorz Korczyński, Komendant Posterunku Straży Leśnej (Nadleśnictwo Sobibór)