Das Buro fur Jagtourismus „Roztocze“

DIE REGIONALE STAATSFORSTDIREKTION

The Hunting Agency „Roztocze"

THE REGIONAL HEAD OFFICE OF FORESTRY

Office du Tourisme et de Chasse "Roztocze"

Direction Régionale des Forêts Nationales à Lublin

Oferta turystyki myśliwskiej …

Oferta turystyki myśliwskiej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zaprasza Państwa na polowania w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych (OHZ-LP) położonych w najpiękniejszych częściach naszego Regionu takich jak: Podlasie, Lasy Kozłowieckie, Roztocze, Puszcza Solska, Lasy Janowskie i Puszcza Sandomierska.

Polowania organizowane są za pośrednictwem własnego Biura Turystyki Myśliwskiej „Roztocze"w ośmiu Nadleśnictwach zarządzających dziewięcioma OHZ-LP o łącznej powierzchni łącznej 133 tys. ha. w tym 77 tys. ha lasu.

W OHZ-LP występuje szeroka gama gatunkowa zwierzyny: 210 łosi, 1500 jeleni, 470 danieli, 3000 sarn i 615 dzików.

Zróżnicowane warunki przyrodnicze, geograficzne i środowiskowe stwarzają warunki bytowania zwierząt chronionych takich jak: wilk, ryś, bóbr, wydra, głuszec, bielik, bocian czarny i innych.

Skorzystanie z naszej oferty polowań pozwoli Państwu na wypoczynek w kwaterach myśliwskich o wysokim standardzie z tradycyjną polską kuchnią, położonych w łowisku. Będziecie Państwo mieli również okazję poznać wielokulturowość regionu Lubelszczyzny, a  także osobliwości przyrodnicze i historyczne na terenach Wschodniej Polski.

Turystyka myśliwska na terenie naszej RDLP organizowana jest dla myśliwych zagranicznych i krajowych w oparciu o załączony cennik.

Myśliwi zagraniczni korzystają z oferty polowań przez zagraniczne i krajowe Biura Polowań lub w ramach akwizycji bezpośredniej.

Myśliwi krajowi zawierają stosowną umowę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie – Biurem Turystyki Myśliwskiej „Roztocze".

Zamawianie polowań przez kontrahentów zagranicznych i krajowych – Biur Polowań i osoby indywidualne za pośrednictwem BTM „Roztocze" powinno uwzględniać określone zasady – w załączeniu.

W sprawach organizacji polowań prosimy kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie BTM „Roztocze" – RDLP w Lublinie:

 

Maciej Wójcik

tel. mobile +48 570 567 000

e-mail: hunting@lublin.lasy.gov.pl

 

Paweł Piekarczyk

tel. mobile +48 81 532 70 31-39 (wew. 211-212)

e-mail: hunting@lublin.lasy.gov.pl