PROJEKTY I FUNDUSZE PROJEKTY I FUNDUSZE

PROJEKTY I FUNDUSZE

W 2019 i 2020 roku biuro RDLP w Lublinie realizuje projekt pod nazwą „LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju”, dofinansowany ze środków NFOŚiGW w ramach umowy nr 464/2019/Wn50/EE-fi/D.