Informacje na temat prowadzonych rekrutacji oraz ofert pracy

Obecnie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie nie prowadzi rekrutacji.

Wszystkie wpływające CV w formie papierowej będą niszczone, zaś przesłane pocztą elektroniczną zostaną usunięte.

Tworzenie zbioru danych CV jest niedozwolone z uwagi na ochronę danych osobowych (art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Informujemy, że wszystkie oferty pracy znajdują się na stronie głównej Lasów Państwowych pod linkiem: https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/informacje/oferty-pracy