Informacja o trybie postępowania z przesyłanymi ofertami pracy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, iż na obecną chwilę nie prowadzi naboru na wolne stanowiska pracy. W związku z tym, wszelkie aplikacje, które będą nadesłane do biura RDLP w Lublinie zostaną niezwłocznie zniszczone bądź usunięte. Dotyczy to zarówno formy papierowej dostarczanej listownie lub osobiście, jak i formy elektronicznej. Nie pozyskujemy tych danych ani nie prowadzimy ich archiwizacji.

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych nie może być traktowana jako administrator tych danych, gdyż nie ustala celów i sposobu ich przetwarzania.