Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Drewno jest produktem ekologicznym powstałym z nasion, wody, słońca, dwutlenku węgla i składników mineralnych, które w cyklach obiegu materii stale krążą w przyrodzie.

Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na polski rynek. Wielkość pozyskania surowca w PGL Lasy Państwowe w danym roku ustalana jest w oparciu o zasadę zachowania trwałości lasu (utrzymanie ciągłości istnienia i funkcjonowania lasu przy występujących zagrożeniach środowiska leśnego), na podstawie planu urządzania lasu, tworzonego raz na 10 lat.

Sprzedaż surowca drzewnego dla firm zajmujących się przerobem drewna odbywa się za pośrednictwem Portalu Leśno-Drzewnego oraz serwisu aukcji internetowych „e-drewno”.

Drewno cenne, o szczególnych właściwościach jest sprzedawane na submisjach, mających formę pisemnego, nieograniczonego przetargu ofertowego. W RDLP w Lublinie Submisja Drewna Cennego „Lubelska Jesień” zwyczajowo odbywa się w listopadzie na terenie Nadleśnictwa Krasnystaw.

Zasady sprzedaży drewna na lata 2024-2026 określa Zarządzenie Nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 12 października 2023 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2024-2026 z późn. zm. oraz Decyzji nr 171 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 r. w sprawie okresów sprzedaży i zasad ustalania cen w 2024 r. w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji e‑drewno i Decyzji nr 172 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 r. w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno z późn. zm.

Wszystkie akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w LP zostały opublikowane na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego https:/drewno.lasy.gov.pl/

 

Firmy zajmujące się przerobem drewna dokonują zakupu poprzez:

 • sprzedaż ofertową w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna dla przedsiębiorców posiadających historię zakupów – kryterium oceny i wartościowania ofert w PL-D jest cena, lokalizacja punktów przerobu oraz udział przerabianego drewna;
 • systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” – kryterium oceny i wartościowania ofert w aplikacji „e-drewno” jest cena oraz czas złożenia oferty;
 • aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” (drewno niesprzedane w aukcjach systemowych, itp.) – kryterium oceny i wartościowania ofert w aplikacji
  e-drewno jest cena oraz czas złożenia oferty;
 • inne aukcje i submisje;
 • negocjacje handlowe.

 

Zawarte z kontrahentami umowy rozliczane są na podstawie harmonogramów odbioru drewna, według przyjętego okresu rozliczeniowego.


Zakup drewna, niezwiązany z przerobem lub obrotem drewna, dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców możliwy jest bezpośrednio w nadleśnictwach, w ramach sprzedaży detalicznej. Cenniki detaliczne są dostępne na stronach internetowych  poszczególnych nadleśnictw, na tablicach informacyjnych przy kancelariach leśnictw i w siedzibach nadleśnictw.

 

Na rok 2024 roku, Nadleśnictwa RDLP w Lublinie oferują do sprzedaży ponad 2 mln m3 surowca.

 

Plan sprzedaży na 2024 rok dla RDLP w Lublinie wynosi:

 • Drewno ogółem: 2 383 109 m3, w tym m.in.:
 • Drewno wielkowymiarowe iglaste (WA0+WB0+WC0+WD+WK): 950 117m3
 • Drewno wielkowymiarowe liściaste (WA0+WB0+WC0+WC1+WD+WDP+WK): 155 102m3
 • Drewno sklejkowe (WB1) iglaste:  1 119 m3
 • Drewno sklejkowe (WB1) liściaste: 15 168 m3
 • Drewno średniowymiarowe iglaste (S10, S2A, S2AP, S2B, S3A, S3B): 570 975 m3
 • Drewno średniowymiarowe liściaste (S10, S2A, S2AP, S2B, S3A, S3B):  306 318 m3
 • Drewno opałowe (S4) iglaste: 112 731 m3
 • Drewno opałowe (S4) liściaste: 176 237 m3


Sprzedaż choinek pochodzących z plantacji, prowadzona jest w grudniu, przed Świętami Bożego Narodzenia. Zakupu dokonujemy bezpośrednio w siedzibach nadleśnictw. Każdego roku, Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie przygotowują około 3 000 szt. drzewek.