AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

NABÓR NA STAŻ LEŚNY W ROKU 2022

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NA STAŻ DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ LEŚNYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że

egzamin na staż dla absolwentów szkół leśnych

odbędzie się w dniu 08 listopada 2022 r. o godz. 10.00

w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego AGRO II

(Akademicka 15, 20-400 Lublin).

Wejście na aulę – od godz. 9.30

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyć:

  • ustawy o lasach;
  • zagospodarowania lasu;
  • ochrony lasu;
  • ochrony przyrody;
  • urządzania lasu;
  • użytkowania lasu.

 

Egzamin będzie miał formę pisemną i będzie obejmował 50 pytań (test jednokrotnego wyboru) - zestawy przygotowane oddzielnie dla absolwentów szkół średnich i wyższych. 

 

Osoby przystępujące do egzaminu będą proszone o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem

 

Niezgłoszenie się absolwenta na egzamin w ww. terminie będzie uznane jako jego rezygnacja z uczestnictwa w tegorocznym naborze na staż do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z terenu działania Regionalnej DyrekcjiLasów Państwowych w Lublinie. 

E