RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

LEŚNA BIOGRAFIA TADEUSZA CHARKIEWICZA. 46 LAT W LASACH PAŃSTWOWYCH

Tadeusz Charkiewicz (1957), starszy specjalista SL, a wcześniej m.in. nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki (2002-2005 oraz 2009-2013, potem zastępca nadleśniczego), jak wielu leśników, jest absolwentem Technikum Leśnego w Białowieży, a leśne studia wyższe ukończył na Wydziale SGGW  w Warszawie. Ma także wykształcenie w zakresie zarządzania, zdobyte w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Mimo wieloletniej pracy na stanowiskach kierowniczych w Nadleśnictwie Sarnaki, najlepiej czuje się w pracy terenowej w lesie, dlatego tak dobrze wspomina lata, gdy był inżynierem nadzoru. Swoją fachową wiedzę i umiejętności w zarządzaniu, przyszło mu wykorzystać w chwilach trudnych, ale i w okresie rozwoju Nadleśnictwa Sarnaki, a mianowicie był nadleśniczym po śmierci śp. Jana Okrucha (2009), jak też w latach, gdy nadleśnictwo to realizowało duży projekt budowy zbiorników retencyjnych. Poza pracą zawodową, interesuje się turystyką, działał w PTTK, a w młodości także w harcerstwie. Z chęcią wspomina lata nauki w Białowieży, bo to właśnie tam zetknął się z ciekawymi osobami, m.in. ze śp. Simoną Kossak, badaczką i miłośniczką przyrody, której wpływ na młode pokolenie odczuwa sam do dziś i podkreśla znaczenie jej pracy z przyszłymi leśnikami. T. Charkiewicz właśnie przeszedł na emeryturę, stąd też jego wspomnienia: począwszy od domu rodzinnego po ciężką, ale lubianą pracę w zawodzie leśnika.

 

  Gość:
-Tadeusz Charkiewicz, st. specjalista SL

 

Link do audycji:

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las_4SpdeXi1qDRLVSBNL8zU?episode=dgBk9tcrkaHwv5ddeuA3