AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Zmiany kadrowe

W dniu 11 lutego b.r. decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie został odwołany ze stanowiska:

  • Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Pan Adam Kornat. Na jego miejsce został powołany Pan Mirosław Waniewski.
  • Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych Pan Grzegorz Lenart. Nowym Zastępcą został Pan Piotr Mróz.