AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Wizyta w Kanadzie

Wymiana doświadczeń z lokalnymi parlamentarzystami i kanadyjską Polonią.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w ostatnich dniach przebywał w Kanadzie i uczestniczył w wielu spotkaniach mających na celu nawiązanie kontaktów międzynarodowych oraz promocję zrównoważonej gospodarki leśnej oraz modelu leśnictwa prowadzonego w Polsce. Był jednym z delegatów z województwa lubelskiego biorących udział w wizycie. W Ontario odbyło się spotkanie z premierem Doug’iem Fordem – Ministrem ds. Inwestycji w stanie Ontario, Jeff’em Yurek – Ministrem Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Ontario a także z Konsulem Generalnym RP w Kanadzie – Krzysztofem Grzelczykiem. Wraz z Wojewodą Przemysławem Czarnkiem, prof. Mieczysławem Rybą, prof. Jackiem Gołębiowskim oraz Dyrektorem Szkoły Języka i Kultury Polskiej  ks. Prof. Jarosławem Jęczeniem, Dyrektor Jerzy Sądel uczestniczył w konferencji „100-lecie Niepodległości Polski – wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.” Odbyła się ona w sali przy parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga w stanie Ontario (w 6 co do wielkości mieście w Kanadzie). W swoim przemówieniu Dyrektor wyraził zadowolenie z możliwości udziału w tak ważnym wydarzeniu:

Jestem zaszczycony i cieszę się niezmiernie, że mogę być tu razem z Państwem jako reprezentant Lasów Państwowych i polskich leśników, w tym wyjątkowym dla naszej ojczyzny roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Możliwość spotkania z tak liczną grupą rodaków mieszkających na co dzień w Kanadzie ma dla mnie wymiar szczególny. Mimo, że na co dzień żyjemy w różnych częściach naszego globu i dzielą nas tysiące kilometrów, łączy nas Niepodległa, ziemia z której wyrośliśmy, biało-czerwona flaga i nasze godło, wspólne tradycje i obyczaje i wiele innych fundamentalnych wartości od wieków łączących pokolenia Polaków na całym świecie.

Przybliżył po krótce wydarzenia oraz podjęte inicjatywy, w jakich Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie uczestniczyła z okazji roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślił również ważność lasów dla naszej ojczyzny oraz rolę leśników
w pomnażaniu zasobów leśnych:

Prawidłowe prowadzenie gospodarki leśnej wymagało zawsze olbrzymiej wiedzy i zaangażowania. Dzięki efektywnej działalności gospodarczej, mającej na celu nie tylko zachowanie, lecz także pomnażanie zasobów leśnych, lesistość naszego kraju wzrosła prawie do 30%. Nie byłoby to możliwe bez wieloletniego umacniania struktury organizacyjnej Lasów Państwowych i zasady samofinansowania się, sprawdzonej w całym okresie przemian społeczno-politycznych i gospodarczych. Przyjęte rozwiązania od dziesięcioleci służą rozwojowi lasów i leśnictwa w naszym kraju, także na terenie lubelskiej dyrekcji.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z burmistrzem Mississauga – Bonnie Crombie. Jej celem było zachęcenie do współpracy pomiędzy miastami – ale nie tylko pod względem gospodarczym, ale także kulturowym i w szerszym kontekście społecznym.

Organizatorem wizyty była Europejska Fundacja Aktywności Społecznej, której członkiem jest Dyrektor Jerzy Sądel.