AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

W trosce o nowe kadry dla leśnictwa

Podpisanie porozumienia między Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie, a lubelskim Uniwersytetem Przyrodniczym rozpoczyna nowy etap w historii współpracy obu instytucji.

Porozumienie zawarte między obiema stronami zakłada m.in. wzajemny udział w pracach i projektach organizacyjno-szkoleniowych, udostępnianie lasów i infrastruktury znajdującej się w zarządzie nadleśnictw RDLP w Lublinie w celu realizacji zajęć terenowych i prowadzenia prac badawczych czy też pomoc w organizacji praktyk studenckich na kierunku leśnictwo.

Do zawarcia umowy o współpracy doszło w uniwersyteckiej Sali Kolegialnej im. prof. Gabriela Brzęka. Dokument podpisali dyrektor lubelskiej dyrekcji LP, dr inż. Marek Kamola oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. Za koordynację wszelkich przedsięwzięć realizowanych przez zainteresowane strony w ramach umowy będą odpowiedzialni zastępca dyrektora RDLP ds. gospodarki leśnej, dr inż. Mirosław Waniewski i dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. 

Zadowolenia ze sformalizowania współpracy między podmiotami nie krył Rektor UP.
To duży krok w stronę rozwoju kierunku Leśnictwo na naszej uczelni. Ogromne podziękowania składam w tym miejscu na ręce kierownictwa lubelskiej dyrekcji LP i władz Wydziału Agrobioinżynierii – mówi profesor Litwińczuk.

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego mają możliwość kształcenia na kierunku Leśnictwo już od dziesięciu lat i z roku na rok studia te cieszą się niesłabnącą popularnością. To efekt wytężonej pracy kadry naukowej, dzięki której absolwenci otrzymują solidne podstawy do pracy w branży leśnej.

Jestem zaszczycony, że od kilku lat mogę być częścią tej akademickiej społeczności i przyczyniać się do rozwoju całego Wydziału Agrobioinżynierii. Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania są wyniki lubelskich studentów uzyskiwane m.in. podczas egzaminów na staż i do służby leśnej oraz późniejsza weryfikacja ich umiejętności w terenie. Cieszymy się, że Uniwersytet Przyrodniczy dołączył na stałe do ośrodków akademickich umożliwiających zgłębianie wiedzy z zakresu leśnictwa – zaznacza dyrektor Marek Kamola.