AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Straż Leśna wesprze polskie służby na granicy

W związku z kryzysem migracyjnym i związaną z nim sytuacją na granicy polsko-białoruskiej Lasy Państwowe chcą pomóc służbom zaangażowanym w zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. Zostanie to zrealizowane poprzez wysłanie odpowiednio przeszkolonych pracowników Straży Leśnej, która jest formacją uzbrojoną.

Strażnicy leśni będą wspierali działania prowadzone w pasie przygranicznym przez naszych żołnierzy, policję, straż graniczną i wojska obrony terytorialnej. Ich głównym zadaniem będzie patrolowanie terenów leśnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa. Do tego celu posłuży im specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu naszych nadleśnictw, m.in w postaci urządzeń mobilnych służących do obserwacji czy pojazdów umożliwiających dotarcie do miejsc trudnodostępnych.

Nie będzie to jedyna forma pomocy ze strony Lasów Państwowych. Leśnicy zapewnią także drewno, które zostanie wykorzystane do budowy infrastruktury technicznej służącej zabezpieczeniu granicy. Dodatkowo zostanie przekazany surowiec drzewny w postaci drewna opałowego.
–Dla leśników Ojczyzna była zawsze dobrem nadrzędnym i wielu z nich musiało zapłacić za to najwyższą cenę. Jako ich następcy, czujemy się w obowiązku wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszego kraju i jego obywateli. Wsparcie wszystkich służb zaangażowanych w obronę polskich granic jest naszą powinnością – zaznacza dyrektor RDLP w Lublinie Zygmunt Byra.

Teren naszej dyrekcji sąsiaduje z granicą polsko-białoruską na obszarze nadleśnictw Biała Podlaska, Chotyłów, Sobibór i Włodawa stąd decyzja o czynnym udziale w zabezpieczaniu granicy strażników leśnych z lubelskiej dyrekcji.
Jako formacja jesteśmy należycie przygotowani i wyposażeni w odpowiedni sprzęt do udzielania wsparcia służbom znajdującym się na pierwszej linii. Już jakiś czas temu dyrektor RDLP w Lublinie wyznaczył zadanie Grupie Interwencyjnej Straży Leśnej polegające na wzmocnieniu posterunków w przygranicznych nadleśnictwach. Realizowaliśmy patrole na tym obszarze, które, z uwagi na panującą sytuację, będą teraz kontynuowane z jeszcze większą częstotliwością – informuje inspektor Straży Leśnej lubelskiej dyrekcji Marek Dziaduszyński.