AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Stanowisko ZO LOP w Lublinie oraz PKE Okręg Środkowo-Wschodni w sprawie Starego Gaju

Dbałość o las to ustawowy obowiązek Lasów Państwowych. Nie odnosi się to jednak wyłącznie do sfery gospodarczej. Uroczysko Stary Gaj z uwagi na swoje położenie pełni istotną rolę dla mieszkańców Lublina i okolic, co potwierdzają liczne dyskusje prowadzone ostatnio w przestrzeni medialnej.

I rzeczywiście jest to miejsce łączące funkcje ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze: z jednej strony las ten jest wykorzystywany gospodarczo, z drugiej – umożliwia społeczeństwu szereg aktywności rekreacyjnych, wypoczynkowych i edukacyjnych oferując jednocześnie możliwość korzystania z zachowanych walorów przyrodniczych.

Do publicznego dyskursu nad Starym Gajem (przypomnijmy – od 2000 r. posiadającym status lasu ochronnego na wniosek samego Nadleśnictwa Świdnik), dołączyły głosy dwóch zasłużonych, o wieloletniej tradycji organizacji pozarządowych:

- Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie

  oraz

- Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Środkowo-Wschodni.

Zachęcamy do zapoznania się z oficjalnymi stanowiskami tych organizacji, za którymi stoją ludzie z bogatą wiedzą przyrodniczą oraz wieloletnim doświadczeniem na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Liczymy, że lektura ta w połączeniu z faktami zawartymi w naszym Oświadczeniu, rozwieje obawy o przyszłość i kondycję tego kompleksu leśnego.

Przypomnijmy, że zgodnie z prawem Lasy Państwowe równoważą potrzeby gospodarki, ludzi i przyrody. Z myślą o obecnym jak i o przyszłych pokoleniach, lasy użytkowane są w taki sposób, aby nie zmniejszyły się zasoby leśne i równocześnie aby zachować ich biologiczną różnorodność. Zasada ta – zrównoważonej gospodarki leśnej – realizowana jest nie tylko w makro, ale także w mikroskali, mając zastosowanie także w Uroczysku Stary Gaj.