AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Razem na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny

Podpisanie porozumienia pomiędzy RDLP w Lublinie a 19. Lubelską Brygadą Zmechanizowaną im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga stanowi potwierdzenie zacieśnienia współpracy Lasów Państwowych z Wojskiem Polskim.

Dokument regulujący współdziałanie wymienionych instytucji został sygnowany przez dyrektora Zygmunta Byrę oraz generała brygady Rafała Miernika. Zwierzchnicy obu instytucji rozpoczęli tym samym nowy rozdział współpracy w zakresie obronności Państwa, podnoszenia potencjału operacyjnego oraz przygotowania do realizacji zadań wynikających z obowiązujących aktów prawnych.

Na mocy zawartego porozumienia przewidziano m.in. wymianę doświadczeń z zakresu działalności służbowej, wspólną realizację szkoleń z uwzględnieniem prowadzenia działań w terenie leśnym, doskonalenie metod i sposobów obserwacji oraz maskowania w specyficznym środowisku, a także upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

Możliwość realizacji wspólnych działań z żołnierzami kontynuującymi zaszczytną misję zapoczątkowaną przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” generała Franciszka Kleeberga stanowi dla lubelskich leśników dużą nobilitację – podkreśla dyrektor RDLP w Lublinie Zygmunt Byra.  –Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy – poczynając od tej podejmowanej na niwie szkoleniowej przez wymianę doświadczeń, kończąc na wsparciu służb mundurowych w sytuacjach kryzysowych, którego z ramienia Lasów Państwowych może udzielać Straż Leśna, jako, nie tylko dobrze wyszkolona, lecz także odpowiednio wyposażona formacja.

19. Lubelska Brygada Zmechanizowana dziedziczy tradycje Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” wchodząc w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej z siedzibą w Siedlcach. W strukturach brygady można wyróżnić: batalion dowodzenia, dywizjon przeciwlotniczy, batalion czołgów, 19. batalion zmechanizowany w Chełmie, 3. batalion zmechanizowany w Zamościu, oraz 19. dywizjon artylerii samobieżnej w Chełmie, a w trakcie formowania znajdują się  19. lubelski dywizjon przeciwlotniczy i 19. batalion czołgów.

Mimo tego, że początek funkcjonowania 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga sięga 2019 roku, w ciągu trzech lat od momentu założenia jej żołnierzom udało się osiągnąć pełną gotowość bojową. Powołanie do życia tej formacji było jednym z kluczowych elementów wzmocnienia i odbudowy potencjału obronnego Sił Zbrojnych RP na tzw. ścianie wschodniej. Priorytetem służby, którą „Kleeberczycy” podejmują każdego dnia na różnych płaszczyznach jest, w ujęciu lokalnym, współpraca z zewnętrznymi podmiotami ku chwale Ojczyzny, w którą znakomicie wpisuje się porozumienie zawarte z lubelską dyrekcją Lasów Państwowych.