AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

NABÓR NA STAŻ LEŚNY W ROKU 2020

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że

egzamin na staż dla absolwentów szkół leśnych

 odbędzie się w miesiącu październiku

(dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie na stronie www).

 

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyć:

  • zagospodarowania lasu,
  • ochrony lasu,
  • ochrony przyrody,
  • urządzania lasu,
  • użytkowania lasu,
  • ustawy o lasach.

 

Egzamin będzie miał formę pisemną

Osoby przystępujące do egzaminu będą proszone o okazanie dowodu tożsamości.