AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Łosie zagrożeniem dla kierowców

W czwartek, 27 września odnotowano kolejne zdarzenie drogowe z udziałem łosia na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Tym razem samochód zderzył się z łosiem na terenie Nadleśnictwa Puławy.

Powodem nadmiernej aktywności łosi jest ich okres godowy. Tzw. bukowisko ma miejsce we wrześniu, choć niekiedy przedłuża się do połowy października. W tym okresie zwierzęta pokonują duże odległości, zaś wędrując często przecinają szlaki komunikacyjne.

Apelujemy do kierowców, aby zwracali uwagę na znaki drogowe ostrzegające o obecności dzikiej zwierzyny. Takie znaki znajdują się na odcinkach, na których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają szosę. Zdarza się jednak, że w okresie wzmożonej aktywności łosie mogą pojawić się poza stałymi trasami migracyjnymi, gdzie nie ma znaku ostrzegawczego. 

Obecność łosi na drodze może być dla kierowców śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Kierowcy powinni mieć się na baczności podczas pokonywania dróg znajdujących się nie tylko w pobliżu lasu, ale także tras, które przebiegają przez bagna i łąki. Łosie nie boją się samochodów. Nigdy nie wiadomo jak zareagują na przejeżdżające auto. Zdarza się, że te zwierzęta można spotkać nawet w aglomeracjach miejskich. Szczególną ostrożność należy zachować rano i w godzinach wieczornych, bo wtedy łosie migrują, aczkolwiek w okresie godowym wykazują aktywność także w trakcie dnia – tłumaczy Jerzy Reja, główny specjalista SL RDLP w Lublinie.

Problem wypadków drogowych z udziałem łosi może narastać, ponieważ w ostatnich latach liczba tych zwierząt w naszym kraju znacznie wzrosła. Według ostatnich raportów na terenie RDLP w Lublinie żyje od 4 do 5 tys. łosi.

Paweł Kurzyna, RDLP w Lublinie