AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Lasy Państwowe partnerem polsko-amerykańskiego kongresu

Zakończył się, trwający w dniach 11-14 października, kongres polsko-amerykański pn. „100 lat wspólnego dziedzictwa”

Kongres został zorganizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Lubelski Urząd Wojewódzki. Wpisuje się on w tegoroczne setne jubileusze: odzyskania przez Polskę niepodległości, powstanie KUL oraz 99 lat od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a USA.

W inauguracji kongresu, która odbyła się w Sali Kolumnowej LUW, udział wzięli: Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju, Jego Ekscelencja Goergette Mosbacher – Ambasador USA w Polsce, Ron Johnson – U.S. Senator od Wisconsin, Daniel Feyen – U.S. Senator of Wisconsin, dr. hab. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Antoni Debiński – Rektor KUL oraz dr. inż. Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz z Jerzym Sądlem – Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Obecni były również posłowie, senatorowie, samorządowcy, przedsiębiorcy z terenu województwa lubelskiego.

Celem kongresu było stworzenie warunków do wzajemnego poznania ludzi, nauki, kultury
oraz biznesu Polski i USA na kanwie wspólnej historii oraz stworzenia przestrzeni do wspólnego działania.

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że kongres jest też doskonałą okazją do umocnienia współpracy w zakresie inwestycji.

– Szalenie ważne jest, żeby nasze relacje polsko-amerykańskie, które są tak doskonałe na poziomie politycznym, na poziomie dyplomatycznym, również na poziomie militarnym, żeby one w tej chwili przeszły na wyższy poziom, ale na płaszczyźnie gospodarczej. Niewątpliwie jest to szalenie ważna rzecz dla woj. lubelskiego, dla samego Lublina, że takie ważne wydarzenie, jak to forum polsko-amerykańskie, odbywa się w niecały miesiąc po podpisaniu strategicznego porozumienia pomiędzy Polską a USA zaznaczył Jerzy Kwieciński.

Możliwości współpracy pomiędzy Polską – szczególnie Lubelszczyzną – a Stanami Zjednoczonymi jest wiele.

– Przede wszystkim branża rolnicza, leśnictwo, gospodarka związana z przetwórstwem i produkcją papierniczą. To są te podstawowe bazy, ale przede wszystkim handel, produkty innowacyjne, które powstają na Lubelszczyźnie, a powinny być promowane tam w Stanach Zjednoczonych, jak i w odwrotną stronę – dodał Artur Tobolski, przedstawiciel Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej.

Partnerem kongresu była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Podczas spotkania obie strony miały okazję do wymiany doświadczeń. Leśnicy z terenu Nadleśnictwa Lubartów przedstawili gościom zasady zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe.

- Przedstawiciele ze Stanów Wisconsin i Illinois podkreślali ogromny szacunek i uznanie dla Polaków i polskich leśników. Byli bardzo wzruszeni mogąc podziwiać polską przyrodę i las. My jako leśnicy mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę z polonią amerykańską – podsumował spotkanie Jerzy Sądel.