AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Jeden z naszych leśniczych wyróżniony

W dniach 28-29 maja w Łochowie odbyło się Ogólnopolskie Święto Lasu połączone z centralnymi obchodami jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych.

W wydarzeniu uczestniczył dyrektor RDLP w Lublinie Marek Kamola, wraz z zastępcą ds. gospodarki leśnej Mirosławem Waniewskim. Lubelską dyrekcję LP reprezentowali także przedstawiciele biura oraz pani i panowie nadleśniczowie.

Na wstępie Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych przypomniał zgromadzonym fakt, że Lasy Państwowe są instytucją, która z najwyższym szacunkiem wypełnia swój testament założycielski. Przywołał słowa Stanisława Janickiego, ówczesnego ministra rolnictwa i dóbr państwowych, który w 1924 r. informował o utworzeniu przedsiębiorstwa Polskie Lasy Państwowe. „Stanowi ono wielki majątek narodowy, którego eksploatacja może się odbywać jedynie przy uwzględnieniu interesu publicznego, nierozerwalnie związanego z istnieniem lasu jako dobra przyszłych pokoleń narodu”. W dalszej części wystąpienia podkreślił mocno słowo „trwać”.

W uznaniu dla zasług leśników, podczas uroczystości wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Miłym akcentem dla społeczności lubelskich leśników był fakt, że wśród uhonorowanych znalazł się pracownik Nadleśnictwa Mircze –leśniczy leśnictwa Dołhobyczów Franciszek Brodziak. Otrzymał Kordelas Leśnika Polskiego przyznawany za szczególne zasługi dla rozwoju Lasów Państwowych i gospodarki leśnej.

Pan Franciszek pracę zawodową w Lasach Państwowych rozpoczął w 1978 r. jako stażysta, a następnie pracował jako podleśniczy w Nadleśnictwie Mircze. W 1981 roku został powołany na stanowisko leśniczego i pełni tę funkcję do dzisiaj. Dał się poznać jako pracownik sumienny, zdyscyplinowany i odpowiedzialny, z ogromna pasją do lasu. Wniósł duży wkład w poprawę jakości składu drzewostanu oraz upraw w powierzonym mu leśnictwie. Swoją wieloletnią pracą przyczynił się do rozwoju polskich lasów, za co został wcześniej wyróżniony srebrną odznaką resortową: Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Posiada szacunek w środowisku leśników i miejscowej społeczności.

Obszerna relacja z tegorocznych obchodów Ogólnopolskiego Święta Lasu znajduje się na stronie głównej DGLP – link