AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Edukacja nie tylko najmłodszych

Edukacja – spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi to ważna część pracy leśników. Lekcje w przedszkolach dają niewątpliwie najwięcej radości i satysfakcji.

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. Od 2003 roku wraz z wprowadzeniem Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku, w sprawie „Kierunków rozwoju edukacji leśnej w Lasach Państwowych” oraz „Wytycznych do tworzenia programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie” w każdym z nadleśnictw została zatrudniona osoba – edukator leśny. Placówki oświatowe czy grupy zorganizowane mogą zgłosić się do nadleśnictwa, na swoim terenie, z prośbą o przeprowadzenie zajęć o tematyce leśnej. Miejsce edukacji, regulamin spotkania i inne ważne kwestie reguluje zarządzenie nadleśniczego.

 

W biurze RDLP w Lublinie wyznaczony został również koordynator edukacji leśnej. Jest nim Pani Aneta Sławińska, która w miarę swoich możliwości również prowadzi takie lekcje. Dzieci z zainteresowaniem słuchają informacji o lesie i jego mieszkańcach, darach lasu, ekologicznym surowcu jakim jest drewno oraz pracy leśnika. Szczególnie chętnie uczestniczą w różnego rodzaju aktywnościach, w których są zaangażowane ich zmysły (wzroku, węchu, smaku, dotyku) – w ten sposób lepiej odkrywają przyrodę.

Uwielbiam spotkania z dziećmi. One mają taką naturalną radość z życia. Nie udają, są szczere w swoich reakcjach, a ich uśmiech jest największą nagrodą. Radość dzieci jest na szczęście zaraźliwa – podkreśla z uśmiechem Pani Aneta.

Dziękujemy, że spotykamy się z bardzo dobrym przygotowaniem sali do zajęć i pozytywnym nastawieniem dzieci i opiekunów grup a także serdeczną atmosferą. Natomiast piękne wspólne zdjęcia i relacje, które oprócz miłych wspomnień, są wspaniałą pamiątką!