RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-LEŚNA „BARWINEK”

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Chotyłów cz.4

Tym razem red. Piotr Łoś zabiera słuchaczy na wędrówkę ścieżką przyrodniczo- edukacyjną „Barwinek”, połączoną z odwiedzeniem muzeum leśnego oraz zielonej klasy „Barwinek”.

Ścieżka edukacyjna, o licznych walorach przyrodniczych, bogactwie fauny i flory, powstała z myślą o dzieciach i młodzieży. Jednak, jak zauważają goście programu, jest popularna wśród ludzi niezależnie od wieku. Położona w miejscowości Zalutyń, w obrębie leśnictwa Kłoda, nosi charakterystyczną nazwę „Barwinek”, nawiązującą do rzadko występującej, a do 2014 r., będącej pod ochroną rośliny. Ścieżka rozpoczyna się przy leśniczówce, liczy ok. 2 km i tworzy pętlę. Prowadzi przez tereny lasów gospodarczych do zielonej klasy „Barwinek”. Znajdują się na niej przystanki z tablicami edukacyjnymi, wyposażona jest też w ławki i kosze na śmieci. To doskonałe miejsce do spacerów oraz uprawiania nordic walking (dłuższa trasa liczy ok. 6 km).

W zielonej klasie „Barwinek” znajdziemy miejsce do odpoczynku dla ok. 80 osób; m.in. stoły z zadaszeniem, miejsca przeznaczone do gier i zabaw. Służy temu także zestaw tablic o tematyce leśnej i przeciwpożarowej oraz miejsce na palenisko.
Przy ścieżce odwiedzić można leśne muzeum, z licznymi eksponatami, pozwalającymi zwiedzającym zobaczyć namiastkę pracy leśnika czy też poznać florę i faunę chotyłowskch lasów. O walorach przyrodniczych i pracy edukacyjnej na terenie ścieżki przyrodniczej „Barwinek” mówili:
- Małgorzata Bielak, st. specjalista SL
- Grzegorz Ostrówka, leśniczy w leśnictwie Kłoda

Link do audycji: https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-nadlesnictwo-chotylow-cz-4/