AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Wojenne ślady w lasach sobiborskich

Na niebezpieczne znalezisko natrafili w lasach Leśnictwa Dekowina (Nadleśnictwo Sobibór) pracownicy jednego z zakładów usług leśnych.

Podczas prac gospodarczych przy pozyskaniu drewna z ziemi wyłonił się nietypowy przedmiot. Po oględzinach okazało się, że jest to pocisk moździerzowy. O sprawie powiadomiono Policję oraz saperów, którzy szybko zajęli się zabezpieczeniem miejsca znaleziska i usunięciem niebezpiecznego ładunku.

Z relacji pracowników Nadleśnictwa Sobibór wynika, że nie było to pierwsze tego typu odkrycie. Niemal rok temu, na obszarze tego samego leśnictwa, odnaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej.

Z lasami Leśnictwa Dekowina wiąże się niebywała historia. W okresie dwudziestolecia międzywojennego na jego terenie istniała wioska Irkuck. Nazwa miejscowości nie była przypadkowa, bowiem zamieszkiwali ją dawni polscy zesłańcy, którzy powrócili do kraju z syberyjskich łagrów. Poza nimi ludność wsi stanowili także Ukraińcy, Niemcy i Żydzi. Po wybuchu II wojny światowej mieszkańcy Irkucka pochodzenia żydowskiego zostali wywiezieni do utworzonego w 1942 roku obozu zagłady w pobliskim Sobiborze. Wieś przestała istnieć już po zakończeniu wojny, w wyniku działań przesiedleńczych prowadzonych w ramach akcji „Wisła”. Ocalonych mieszkańców wysiedlono, budynki „zrównano z ziemią”, a teren miejscowości został zalesiony.