AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Przyszłoroczna sprzedaż drewna zaplanowana

Ponad 2 mln m3 drewna z 40,3 mln m3 przewidzianych do sprzedaży w przyszłym roku przez Lasy Państwowe, będzie pochodziło z nadleśnictw lubelskiej dyrekcji.

Ilość surowca przeznaczonego do sprzedaży internetowej dla przedsiębiorców przez leśników z RDLP w Lublinie wyniesie prawie 1,8 mln m3 i będzie o 50 tys. metrów sześciennych większa od tej, którą zaoferowano przemysłowi drzewnemu w bieżącym roku. Nieznaczny wzrost to m.in. efekt wejścia w życie nowych planów urządzenia lasu, które z początkiem 2020 roku, przez kolejne dziesięć lat, będą obowiązywały w nadleśnictwach Biłgoraj, Janów Lubelski, Józefów, Krasnystaw, Włodawa i Tomaszów.

Podobnie jak w poprzednich latach, głównym gatunkiem przeznaczonym do sprzedaży w RDLP w Lublinie będzie sosna. Ponad 75% surowca, który trafi w przyszłym roku na rynek drzewny z lubelskich lasów będą stanowiły gatunki iglaste, zaś pozostałą część – gatunki liściaste.

Lasy Państwowe są największym dostawcą drewna na polski rynek. Certyfikowany surowiec pozyskiwany w naszych lasach prawie w całości trafia do krajowych przedsiębiorstw. Tylko na terenie lubelskiej dyrekcji zaopatrujemy w niego niespełna 800 zakładów przetwórstwa drzewnego. Wiele z nich jest ulokowanych na obszarach wiejskich, będąc motorem napędowym rozwoju terenów niezurbanizowanych.

Nowe zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021 uregulowało Zarządzenie nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, które obowiązuje od 12 listopada br. Na jego podstawie 80% drewna zaplanowanego do sprzedaży w danym roku zostanie zaoferowane w procedurze ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym, zaś pozostałe 20% będzie można nabyć w aplikacji e-drewno podczas aukcji systemowych, które będą przeprowadzone dwa razy w roku.

Więcej informacji na temat nowych zasad sprzedaży drewna można znaleźć na stronie internetowej DGLP.