OFERTA EDUKACYJNA

Szczególnie bogatą ofertę edukacyjną posiada Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Janowskie", na terenie którego znajduje się kilkanaście różnego rodzaju obiektów przeznaczonych do celów edukacyjnych, w tym bogato wyposażony, nowoczesny Ośrodek Edukacji Ekologicznej z około 100 miejscami noclegowymi. Na odwiedzających Leśny Kompleks Promocyjny, zarówno indywidualnych, jak i grupy zorganizowane, czeka kilka osób zajmujących się edukacją leśną.

Każde nadleśnictwo dysponuje również zarówno nieodpłatnymi, jak i odpłatnymi materiałami edukacyjnymi, takimi jak: foldery, mapy, książki i broszury informujące o obiektach edukacyjnych, bogactwie przyrodniczym nadleśnictwa, pracy leśników, zasadach zachowania się w lesie i zagrożeniach lasu.

Nadleśnictwa prowadzą nie tylko samodzielną działalność edukacyjną, ale również współpracują ze szkołami i przedszkolami, parkami narodowymi i krajobrazowymi, organizacjami społecznymi, samorządami, PTTK, LOP, harcerstwem, PZŁ, Strażą Pożarną, Strażą Miejską i Graniczną, policją i innymi podmiotami.

Działalność edukacyjna finansowana jest głównie z własnych środków Lasów Państwowych.

Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza dzieci i młodzież, do lasu – najbogatszego laboratorium przyrody – o każdej porze roku.

UWAGA! Na stronach internetowych każdego nadleśnictwa w zakładce "Edukacja" znajduje się wyczerpująca informacja zarówno o osobach, z którymi należy kontaktować się w celu przeprowadzenia zajęć, jak i o ofercie edukacyjnej proponowanej przez poszczególne nadleśnictwa. 

W biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie edukacją leśną zajmuje się Wydział Ochrony Lasu. Zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 81 532 70 31, wew. 220, lub 221, 222.