Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OFERTA EDUKACYJNA

Szczególnie bogatą ofertę edukacyjną posiada Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Janowskie", na terenie którego znajduje się kilkanaście różnego rodzaju obiektów przeznaczonych do celów edukacyjnych, w tym bogato wyposażony, nowoczesny Ośrodek Edukacji Ekologicznej z około 100 miejscami noclegowymi. Na odwiedzających Leśny Kompleks Promocyjny, zarówno indywidualnych, jak i grupy zorganizowane, czeka kilka osób zajmujących się edukacją leśną.

Każde nadleśnictwo dysponuje również zarówno nieodpłatnymi, jak i odpłatnymi materiałami edukacyjnymi, takimi jak: foldery, mapy, książki i broszury informujące o obiektach edukacyjnych, bogactwie przyrodniczym nadleśnictwa, pracy leśników, zasadach zachowania się w lesie i zagrożeniach lasu.

Nadleśnictwa prowadzą nie tylko samodzielną działalność edukacyjną, ale również współpracują ze szkołami i przedszkolami, parkami narodowymi i krajobrazowymi, organizacjami społecznymi, samorządami, PTTK, LOP, harcerstwem, PZŁ, Strażą Pożarną, Strażą Miejską i Graniczną, policją i innymi podmiotami.

Działalność edukacyjna finansowana jest głównie z własnych środków Lasów Państwowych.

Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza dzieci i młodzież, do lasu – najbogatszego laboratorium przyrody – o każdej porze roku.

UWAGA! Na stronach internetowych każdego nadleśnictwa w zakładce "Edukacja" znajduje się wyczerpująca informacja zarówno o osobach, z którymi należy kontaktować się w celu przeprowadzenia zajęć, jak i o ofercie edukacyjnej proponowanej przez poszczególne nadleśnictwa. 

W biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie edukacją leśną zajmuje się Zespół ds. Komunikacji Społecznej. Zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 81 532 70 31, wew. 106 lub 107.