Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OFERTA EDUKACYJNA

Szczególnie bogatą ofertę edukacyjną posiada Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Janowskie", na terenie którego znajduje się kilkanaście różnego rodzaju obiektów przeznaczonych do celów edukacyjnych, w tym bogato wyposażony, nowoczesny Ośrodek Edukacji Ekologicznej z około 100 miejscami noclegowymi. Na odwiedzających Leśny Kompleks Promocyjny, zarówno indywidualnych, jak i grupy zorganizowane, czeka kilka osób zajmujących się edukacją leśną.

Każde nadleśnictwo dysponuje również zarówno nieodpłatnymi, jak i odpłatnymi materiałami edukacyjnymi, takimi jak: foldery, mapy, książki i broszury informujące o obiektach edukacyjnych, bogactwie przyrodniczym nadleśnictwa, pracy leśników, zasadach zachowania się w lesie i zagrożeniach lasu.

Nadleśnictwa prowadzą nie tylko samodzielną działalność edukacyjną, ale również współpracują ze szkołami i przedszkolami, parkami narodowymi i krajobrazowymi, organizacjami społecznymi, samorządami, PTTK, LOP, harcerstwem, PZŁ, Strażą Pożarną, Strażą Miejską i Graniczną, policją i innymi podmiotami.

W 2018 roku leśnicy lubelscy przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla ponad 101 tys. osób. Największą popularnością cieszyły się zajęcia w terenie, a także w izbach edukacji leśnej - łącznie uczestniczyło w nich przeszło 27,5 tys. osób.

Działalność edukacyjną leśnicy finansują głównie z własnych środków - 95 % środków przeznaczonych na edukację leśną stanowią środki Lasów Państwowych.

Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza dzieci i młodzież do lasu – najbogatszego laboratorium przyrody – o każdej porze roku.

UWAGA! Na stronach internetowych każdego nadleśnictwa w zakładce "Edukacja", znajduje się wyczerpująca informacja zarówno o osobach, z którymi należy kontaktować się w celu przeprowadzenia zajęć, jak i o ofercie edukacyjnej proponowanej przez poszczególne nadleśnictwa. 

W biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie edukacją leśną zajmuje się Zespół ds. Komunikacji Społecznej. Zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 81 532 70 31, wew. 107.