Kontakt Kontakt

Siedziba <b>Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych <br><br>w Lublinie</b>
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie
81 532 70 31 do 39
81 532 49 47

ul. Czechowska 4

20-950 Lublin

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Lublinie
Zygmunt Byra
81 532 87 18
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Mirosław Waniewski
81 532 87 18
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Bożena Rydz
81 532 87 18

Pion Dyrektora

Renata Król-Jargiło
Wydział Organizacji i Kadr - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 117
Marek Dziaduszyński
Naczelnik Wydziału ds. Obronności i Ochrony Mienia - Inspektor Straży Leśnej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Tel.: 81 532 70 31 wew. 108
Krzysztof Braniewski
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 311
Ewa Pożarowszczyk
Zespół ds. Komunikacji Społecznej - Kierownik Zespołu
Tel.: 81 532 70 31 wew. 106

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Janusz Schab
Wydział Gospodarki Leśnej - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 208
Aleksandra Kasprzak
Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi – Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 313
Jarosław Kmieć
Zespół Urządzania Lasu – Główny Specjalista Służby Leśnej - Kierownik Zespołu
Tel.: 81 532 70 31 wew. 214
Dariusz Piasecki
Wydział Ochrony Lasu - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 221
Maciej Wójcik
Zespół ds. Gospodarki Łowieckiej - Główny Specjalista Służby Leśnej - Kierownik Zespołu
Tel.: 81 532 70 31 wew. 211

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Agnieszka Rudnik
Wydział Księgowości - Główny Księgowy
Tel.: 81 532 70 31 wew. 218
Tomasz Świca
Wydział Gospodarki Drewnem - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 116
Robert Mąka
Wydział Analiz i Planowania - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 207
Robert Stanik
Wydział Informatyki - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 205
Agnieszka Klimek
Wydział Administracji - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 622
Sylwester Grzyb
Wydział Infrastruktury Leśnej - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 201