Kontakt Kontakt

Siedziba <b>Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych <br><br>w Lublinie</b>
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie
81 532 70 31 do 39
81 532 49 47

ul. Czechowska 4

20-950 Lublin

p.o.Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych
w Lublinie
Jan Kowal
81 532 87 18
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
81 532 87 18
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Robert Mąka
81 532 87 18

Pion Dyrektora

Renata Król-Jargiło
Wydział Kadr - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 117
Marek Dziaduszyński
Kierownik Zespołu ds. Obronności i Ochrony Mienia - Inspektor Straży Leśnej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Tel.: 81 532 70 31 wew. 108
Dorota Bonarska-Ważny
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 311
Anna Sternik
Wydział Organizacji, Komunikacji Społecznej i Mediów - p.o. Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 107

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Paweł Piekarczyk
Wydział Gospodarki Leśnej - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 208
Waldemar Kuszpa
Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi - p.o. Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 313
Jarosław Kmieć
Zespół Urządzania Lasu – Główny Specjalista Służby Leśnej - Kierownik Zespołu
Tel.: 81 532 70 31 wew. 214
Dariusz Piasecki
Wydział Ochrony Lasu - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 221
Maciej Wójcik
Zespół ds. Gospodarki Łowieckiej - Główny Specjalista Służby Leśnej - Kierownik Zespołu
Tel.: 81 532 70 31 wew. 211

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Agnieszka Rudnik
Wydział Księgowości - Główny Księgowy
Tel.: 81 532 70 31 wew. 218
Tomasz Świca
Wydział Gospodarki Drewnem - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 116
Wydział Analiz i Planowania - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew.
Robert Stanik
Wydział Informatyki - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 205
Wydział Administracji - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew.
Sylwester Grzyb
Wydział Infrastruktury Leśnej - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 201