Kontakt Kontakt

Siedziba <b>Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych <br><br>w Lublinie</b>
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie
81 532 70 31 do 39
81 532 49 47

ul. Czechowska 4

20-950 Lublin

 

Dyrektor RDLP w Lublinie lub wyznaczony zastępca, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 14:00 do 16:00 (bądź w kolejnym dniu roboczym w przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem RDLP w Lublinie.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych
w Lublinie
Jan Kowal
81 532 87 18
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Mariusz Kiczyński
81 532 87 18
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych
Robert Mąka
81 532 87 18

Pion Dyrektora

Renata Król-Jargiło
Wydział Kadr - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 117
Marek Dziaduszyński
Kierownik Zespołu ds. Obronności i Ochrony Mienia - Inspektor Straży Leśnej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Tel.: 81 532 70 31 wew. 108
Dorota Bonarska-Ważny
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 311
Anna Sternik
Wydział Organizacji, Komunikacji Społecznej i Mediów - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 107

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Paweł Piekarczyk
Wydział Gospodarki Leśnej - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 208
Waldemar Kuszpa
Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 308
Jarosław Kmieć
Zespół Urządzania Lasu – Główny Specjalista Służby Leśnej - Kierownik Zespołu
Tel.: 81 532 70 31 wew. 214
Agnieszka Kur
Wydział Ochrony Lasu - p.o. Naczelnika
Tel.: 81 532 70 31 wew. 222
Maciej Wójcik
Zespół ds. Gospodarki Łowieckiej - Główny Specjalista Służby Leśnej - Kierownik Zespołu
Tel.: 81 532 70 31 wew. 211

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Agnieszka Rudnik
Wydział Księgowości - Główny Księgowy
Tel.: 81 532 70 31 wew. 218
Justyna Janeczek – Baran
Wydział Gospodarki Drewnem - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 116
Wydział Analiz i Planowania - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew.
Dariusz Prażewski
Wydział Informatyki - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 204
Paweł Grzybowski
Wydział Administracji - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 622
Sylwester Grzyb
Wydział Infrastruktury Leśnej - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 201