RADIO ZAMOŚĆ RADIO ZAMOŚĆ

Leśne Radio – od drzewa do drewna

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie objęła patronatem projekt radiobooka, który przedstawia audycje prowadzone na terenie nadleśnictw, z którymi bezpośrednio współpracuje Katolickie Radio Zamość.

„Las był domem naszych przodków, przekazuje nam siłę potężną, moc zaklętą w drzewach, piękno natury, której jesteśmy częścią”.

W obrębie 8 Nadleśnictw: Biłgoraja, Janowa Lubelskiego, Józefowa, Krasnegostawu, Mircza, Strzelec, Tomaszowa i Zwierzyńca, Pani Redaktor Małgorzata Sobczuk, na różne sposoby podejmuje ważne i trudne tematy ukazujące, że las dla każdego z nas jest prawdziwą eksplozją życia. Dodatkową wartość tym programom dodaje sposób ich realizacji bezpośrednio z obserwacji w terenie.

U pracowników Katolickiego Radia Zamość, po spotkaniach z osobami niewidomymi, zrodził się pomysł by stworzyć coś specjalnie dla nich, by pod swoimi palcami „zobaczyli” las. Zebrano najciekawsze audycje z ostatnich lat, które zostały wyprodukowane w formie radiobooka pt. „Od drzewa do drewna”. Strona tytułowa okładki  uzupełniona została nakładką w alfabecie Braille'a, a także logotypami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i Katolickiego Radia Zamość. Druga strona to prolog prowadzącej audycje, która wyjaśnia co zawiera płyta i zachęcą do miłego odbioru. Na trzeciej zamieszczono płytę DVD ze zdjęciami krążków drewna. W tle zebrane zdjęcia autorki z leśnych wędrówek. Na czwartej wierszowany spis treści i niezbędne informacje o produkcji.

Katolickie Radio Zamość od ponad 15 lat we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie odkrywa przed swoimi słuchaczami piękno tego stworzenia. Od 2010 roku programy emitowane są pod nazwą „Leśne Radio” w każdą sobotę miesiąca o godz. 10:15. Powtórki audycji są w niedziele o godz. 3:00 i w środy o godz. 13:15. Te radiowe spotkania cieszą się dużym gronem odbiorców (ponad 10 tys.), na co wskazują badania słuchalności przeprowadzone specjalnie dla Katolickiego Radia Zamość przez Millward Brown. Dodatkowym atutem zainteresowania są konkursy radiowe zarówno na antenie jak i na Facebooku, czy nowy program autorski prowadzącej „Leśne Radio” Małgorzaty Sobczuk zatytułowany „Wieści z kniei”, w którym omawiane są najciekawsze publikacje o tematyce leśnej.