RADIO ZAMOŚĆ RADIO ZAMOŚĆ

Dyskusja o przyrodzie

Rozumienie przyrody było głównym tematem rozmowy z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, Sławomirem Mazurkiem. Kliknij tutaj aby posłuchać wywiadu.