RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

PLANY URZĄDZENIA LASU W NADLEŚNICTWIE cz.1

Tym razem z radiowym mikrofonem pochylamy się nad Planem urządzenia lasu. Poza przepisami ogólnymi, jak np. Ustawa o lasach, działalność nadleśnictw w Lasach Państwowych opiera się na dokumencie głównym, jakim jest Plan urządzenia lasu (PUL). Przygotowywany jest on na okres 10 lat. Opisuje nie tylko stan lasu, ale też wskazuje kierunki rozwoju nie tylko gospodarczego, ale jako całego złożonego organizmu. Niektóre aspekty PUL określa szczegółowo, w innych wyznacza kierunki, dając możliwość i zobowiązując leśników do reagowania na bieżące sytuacje. I rzecz istotna dla nas wszystkich, już na etapie przygotowywania Planu urządzenia lasu społeczeństwo może wnosić swoje uwagi i propozycje. W audycji mowa o tym,  jak  powstaje ten dokument i jaka może być i jest w nim rola czynnika społecznego.

 

Goście programu:

 

- Piotr Kowalczuk, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzec

-  Paweł Strawa, kierownik Pracowni Urządzeniowej 2 w BULiGL w Lublinie

 

Link do audycji:

 

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las_4SpdeXi1qDRLVSBNL8zU?episode=9bw47VHWKk8Aoqvfiect