RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

KONSULATACJE SPOŁECZNE W PLANIE URZĄDZENIA LASU CZ. 2

W kolejnych leśnych dialogach  na antenie Polskiego Radia RR Radio dla Ciebie, kontynuujemy rozmowę o  Planie urządzenia lasu (PUL), na którym opiera się – szeroko rozumiana – działalność nadleśnictw w Lasach Państwowych. Niektóre aspekty PUL określa szczegółowo, w innych wyznacza kierunki, dając możliwość i zobowiązując leśników do reagowania na bieżące sytuacje. I rzecz istotna dla nas wszystkich -  już na etapie przygotowywania Planu urządzenia lasu społeczeństwo może wnosić do niego swoje uwagi i propozycje. Jak zatem powstaje ten dokument i jaka może być i jest w nim rola czynnika społecznego? Na wszystkie ważne pytania w tym zakresie padają odpowiedzi w audycji.

 

Goście programu:

- Piotr Kowalczuk, zastępca nadleśniczego

- Paweł Strawa, kierownik Pracowni Urządzeniowej w BULiGL w Lublinie

 

Link do audycji:

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las_4SpdeXi1qDRLVSBNL8zU?episode=RFXfKMCOzp7WaZBDUGvf