RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

„Z Łosiem przez las” w Radiu dla Ciebie - O WYŁĄCZONYCH DRZEWOSTANACH NASIENNYCH W NADLEŚNICTWIE MIĘDZYRZEC

W audycji wyjaśniamy czym jest wyłączony drzewostan nasienny (WDN).

To drzewostan dojrzały o wysokiej jakości fenotypowej, zdolny do obfitego obradzania nasion, wybrany spośród gospodarczych drzewostanów nasiennych, wyłączony od wyrębu i przeznaczony do intensywnej produkcji nasion. Wyłączone drzewostany nasienne wpisywane są do „Krajowego rejestru WDN”.

 

Aby obszar lasu mógł zostać takim źródłem nasion, musi przejść odpowiednią procedurę kwalifikacyjną, której finałem jest zatwierdzenie go przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Nadleśnictwa zazwyczaj mają własne WDN, bowiem chodzi o zachowanie cech charakterystycznych dla danego siedliska oraz cech genetycznych nasion, niejako przypisanych zarówno gatunkowi drzew, jak i całemu środowisku, w którym sadzonki potem wzrastają. Na terenie WDN nie prowadzi się  wycinki gospodarczej, co najwyżej pielęgnacyjną, która np. uwalnia główny gatunek od "konkurentów" roślinnych lub umożliwia lepszy dostęp do światła. To właśnie w kompleksach wyłączonego drzewostanu nasiennego zbierane są nasiona, które - jak choćby  w przypadku sosny - są wyłuszczane, a następnie magazynowane. Używane są do odnowień lub zalesień w nadleśnictwie, niekiedy też służą nadleśnictwom ościennym. Z punktu widzenia użytkowników lasu  wyłączone drzewostany nasienne są niedostępne, a o zakazie wstępu do nich mówią dwojakie oznaczenia, nie zawsze występujące razem, tj. pasy (żółte lub zielone z literą "N") pomalowane na drzewach lub też tablice informacyjne.

 

O wyłączonych drzewostanach nasiennych  w audycji mówili:

 

- Piotr Kowalczuk, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzec

- Przemysław Szczepaniuk, specjalista SL

 

Link do audycji:

 

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las_4SpdeXi1qDRLVSBNL8zU?episode=KuMOICYVIN5ehtVGdwp1