Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej  odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody. Najczęściej za pomniki przyrody uznawane są okazałe drzewa.

Na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie znajduje się 489 pomników przyrody (wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.).

 

  • pojedyncze drzewa - 352 szt.
  • grupy drzew - 102 grupy
  • 1 aleja
  • głazy narzutowe - 17 szt.
  • pomniki powierzchniowe - 17 obiektów

Najliczniej reprezentowane wśród pomników przyrody na terenie RDLP w Lublinie są: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna oraz buk zwyczajny i sosna pospolita. Aleję pomnikową tworzą dęby szypułkowe. Ochroną w formie powierzchniowych pomników przyrody objęte są  stanowiska m.in.: zimoziołu północnego, cieszynianki wiosennej czy tajęży jednostronnej. Pomnikami powierzchniowymi są ponadto źródliska i skałki.