Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej  odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody. Najczęściej za pomniki przyrody uznawane są okazałe drzewa.

Na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie znajduje się 469 pomników przyrody.

 

  • pojedyncze drzewa - 334 szt.
  • grupy drzew - 100 grupy
  • 1 aleja
  • głazy narzutowe - 17 szt.
  • pomniki powierzchniowe - 17 obiektów

Najliczniej reprezentowane wśród pomników przyrody na terenie RDLP w Lublinie są: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna oraz buk zwyczajny i sosna pospolita. Aleję pomnikową tworzą dęby szypułkowe. Ochroną w formie powierzchniowych pomników przyrody objęte są  stanowiska m.in.: zimoziołu północnego, cieszynianki wiosennej czy tajęży jednostronnej. Pomnikami powierzchniowymi są ponadto źródliska i skałki.