Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe obejmują obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe w celu zachowania tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Na terenie RDLP w Lublinie położone są następujące parki krajobrazowe:

1. PK Podlaski Przełom Bugu

2. Chełmski PK

3. PK Lasy Janowskie

4. PK Puszczy Solskiej

5. Skierbieszowski PK

6. Wrzelowiecki PK

7. Kozłowiecki PK

8. PK Pojezierze Łęczyńskie

9. Kazimierski PK

10. Poleski PK

11. Nadbużański PK

12. Sobiborski PK

13. Strzelecki PK

14. Krzczonowski PK

15. Nadwieprzański PK

16. Krasnobrodzki PK

17. Południoworoztoczański PK

18. Szczebrzeszyński PK