Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Podstawowym jej celem jest upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym, zrównoważonej gospodarce leśnej, racjonalnym korzystaniu z dóbr, które lasy nam oferują oraz przybliżanie pracy leśnika. Leśnicy lubelscy od dawna prowadzą edukację leśną społeczeństwa. W 2003 roku edukacja została wprowadzona formalnie, jako jeden z rodzajów działalności w Lasach Państwowych. Od tego czasu rozwinęły się różne jej formy, stale podnosi się poziom merytoryczny oferty edukacyjnej, jak i różnorodność obiektów edukacyjnych.

Edukacja w każdym z nadleśnictw prowadzona jest w oparciu o przygotowany na okres dziesięcioletni program edukacji leśnej społeczeństwa oraz tworzone w ramach programów dziesięcioletnich, roczne programy edukacyjne.

Każda z jednostek dysponuje ofertą edukacyjną dla różnych grup wiekowych – od przedszkolaków poczynając, na osobach dorosłych kończąc. Kilka nadleśnictw posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób niepełnosprawnych. W ofercie edukacyjnej nadleśnictw znajduje się cały wachlarz działań edukacyjnych, zarówno terenowych, jak i prowadzonych w obiektach zamkniętych. Umożliwia to prowadzenie działalności edukacyjnej w ciągu całego roku, niezależnie od warunków atmosferycznych. Nadleśnictwa RDLP w Lublinie dysponują kilkuset różnego rodzaju obiektami przeznaczonymi do prowadzenia zajęć. Wśród nich jest Ośrodek Edukacji Ekologicznej (w Nadleśnictwie Janów Lubelski), izby edukacji leśnej, wiaty edukacyjne "Zielone klasy" czy leśne ścieżki dydaktyczne. Do spotkań edukacyjnych wykorzystywane są obiekty związane bezpośrednio z gospodarką leśną, jak na przykład szkółki leśne, wieże p.poż. czy obiekty małej retencji.

W ofercie nadleśnictw znajdują się między innymi następujące rodzaje zajęć edukacyjnych: lekcje terenowe i wycieczki z przewodnikiem, lekcje w izbach edukacyjnych, spotkania z leśnikiem w szkołach, zajęcia na ścieżkach edukacyjnych. Te ostatnie zwykle cieszyły się największym powodzeniem. Prowadzimy też zajęcia w domach kultury, muzeach, urzędach gmin, powiatów, organizujemy konkursy i wystawy o tematyce leśno-przyrodniczej, uczestniczymy w różnych akcjach, imprezach, festynach i targach.

Poza ofertą prezentowaną na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw, istnieje również możliwość uzgodnienia indywidualnego zakresu, rodzaju i tematyki zajęć w oparciu o bazę edukacyjną nadleśnictwa, w tym również prowadzonych w trybie on-line z wykorzystaniem narzędzi do edukacji zdalnej.

W każdym z 25 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie wskazany jest pracownik odpowiedzialny za organizację edukacji leśnej. Na stronach internetowych każdej z jednostek w zakładce "Edukacja" znajduje się informacja zarówno o osobach, z którymi należy się kontaktować w celu przeprowadzenia zajęć, jak i o ofercie edukacyjnej proponowanej przez poszczególne nadleśnictwa.