Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna jest obecnie jednym z ważnych zadań realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Podstawowym jej celem jest upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym, zrównoważonej gospodarce leśnej, racjonalnym korzystaniu z dóbr, które lasy nam oferują oraz przedstawianie pracy leśnika. Leśnicy lubelscy od dawna prowadzą edukację leśną społeczeństwa. W 2003 roku edukacja została wprowadzona formalnie, jako jeden z rodzajów działalności w Lasach Państwowych. Od tego czasu rozwinęły się różne jej formy, stale podnosi się poziom merytoryczny oferty edukacyjnej, jak i różnorodność obiektów edukacyjnych.

Edukacja w każdym z nadleśnictw prowadzona jest w oparciu o przygotowany na okresy dziesięcioletnie program edukacji leśnej społeczeństwa oraz tworzone w ramach programów dziesięcioletnich, roczne programy edukacyjne.

Każda z jednostek dysponuje ofertą edukacyjną dla różnych grup wiekowych – od przedszkolaków poczynając, na osobach dorosłych kończąc. Kilka nadleśnictw posiada również doświadczenia w prowadzeniu zajęć dla osób niepełnosprawnych. W ofercie edukacyjnej nadleśnictw znajduje się cały wachlarz działań edukacyjnych, zarówno terenowych, jak i prowadzonych w obiektach zamkniętych, (takich jak: ośrodek edukacji ekologicznej, izby edukacyjne, wiaty edukacyjne itp,). Umożliwia to prowadzenie działalności edukacyjnej w ciągu całego roku, niezależnie od warunków atmosferycznych.

W ofercie nadleśnictw znajdują się między innymi następujące rodzaje zajęć edukacyjnych: lekcje terenowe i wycieczki z przewodnikiem, lekcje w izbach edukacyjnych, spotkania z leśnikiem w szkołach, zajęcia na ścieżkach edukacyjnych. Te ostatnie cieszą się największym powodzeniem.Prowadzimy też zajęcia w domach kultury, muzeach, urzędach gmin, powiatów, organizujemy konkursy i wystawy o tematyce przyrodniczej, uczestniczymy w różnych akcjach, imprezach, festynach i targach.

Poza ofertą prezentowaną na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw, istnieje również możliwość uzgodnienia indywidualnego zakresu, rodzaju i tematyki zajęć w oparciu o bazę edukacyjną nadleśnictwa.

W chwili obecnej nadleśnictwa RDLP w Lublinie dysponują kilkuset różnego rodzaju obiektami przeznaczonymi do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Ich stan na koniec 2018 roku przedstawia tabela 1.

W każdym z 25 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie pracuje, co najmniej, jeden leśnik odpowiedzialny za edukację leśną, kontaktujący się z osobami zainteresowanymi zgłębianiem wiedzy z tego zakresu. W skali RDLP w Lublinie edukacja leśną w 2017 roku zajmowało się ponad 500 osób. Na stronach internetowych każdej z jednostek w zakładce "Edukacja", znajduje się informacja zarówno o osobach, z którymi należy się kontaktować w celu przeprowadzenia zajęć, jak i o ofercie edukacyjnej proponowanej przez poszczególne nadleśnictwa.

 

Tabela 1.  Obiekty własne nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

w Lublinie wykorzystywane w edukacji leśnej

Lp.

Rodzaj obiektu

Ilość na terenie RDLP

1.

Ośrodek edukacji leśnej

1

2.

Izba edukacji leśnej

20

3.

Leśna wiata edukacyjna (zielona klasa)

25

4.

Leśna ścieżka edukacyjna (dydaktyczna)

63

5.

Obiekty związane bezpośrednio z gospodarką leśną,  wykorzystywane w edukacji leśnej

81

 

w tym:

 

 

a) szkółki leśne

23

 

b) drzewostany (uprawy, d-stany nasienne)

21

 

c) obiekty małej retencji

15

 

d) inne (np.: trasy dydaktyczne bez oznakowania, wieże p.poż., wyłuszczarnie)

22

6.

Obiekty niezwiązane bezpośrednio z gospodarką leśną, wykorzystywane w edukacji leśnej

175

 

w tym:

 

 

a) rezerwaty przyrody

43

 

b) ogrody, parki dendrologiczne

6

 

c) obiekty kultury, tradycji

36

 

d) inne (np. zagrody dzików, pomniki przyrody, bramy informacyjne)

90