MEDIA O NAS MEDIA O NAS

Nadleśnictwo z tradycjami

Taki tytuł nosi nowy artykuł w czaspiśmie "Echo Katolickie" poświęcony wydanej przez Nadleśnictwo Parczew publikacji, z okazji 100-lecia istnienia.

 

W załaczniku artykuł "Echo Katolickie" - numer 5 (1279) 30 stycznia - 5 lutego 2020 r.