INNE INNE

ŻUBR W LASACH JANOWSKICH

ŁOSIOWISKO - 5 maja – o rozwoju populacji żubra w Polsce, w tym o planowanych wsiedlenich żubrów w Lasach Janowskich.

Gośćmi programu były: prof. dr hab. Wanda Olech, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie  oraz Małgorzata Czyżewska z DGLP; obie zaangażowane w najnowszy projekt: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” (2019-2023). Jego beneficjentem jest SGGW, partnerami zaś – Białowieski Park Narodowy oraz 25 nadleśnictw Lasów Państwowych. Jednym z nich jest Nadleśnictwo Janów Lubelski, gdzie wsiedlenie stada 8-10-żubrów  zaplanowano na I kwartał 2021r.

W audycji mowa m.in. o tym, jak rozwijała się populacja żubra od 1919r, kiedy to znaleziono ciało ostatniej krowy z populacji naturalnej. W 1923r gatunek  stał na progu zagłady, na całym świecie pozostały tylko 54 żubry czystej krwi. Goście programu wskazywali na znaczącą rolę Lasów Państwowych w restytucji gatunku; zarówno w okresie międzywojennym, jak też w czasach późniejszych.  Przypomniano dotychczas zrealizowane projekty ochrony żubra, szczególnie zaś przeanalizowany został ostatni projekt - „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” (2019-2023). Jego beneficjentem jest SGGW, partnerami zaś Lasy Państwowe i Białowieski Park Narodowy. Jednym z założeń projektu jest utworzenie wolnej populacji żubra w Lasach Janowskich. Dowiadujemy się m.in. – dlaczego właśnie one  zostały wybrane dla tych mieszkańców.

Link do audycji