AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Zmiany kadrowe

W dniu 5 października, Pan Henryk Rążewski, na swój wniosek, został odwołany ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski. Decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, nowym Nadleśniczym został – Pan Waldemar Kuśmierczyk, dotychczasowy Nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik. Natomiast nowym Nadleśniczym Nadleśnictwa Kraśnik został Pan Janusz Pasek – dotychczasowy Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Gościeradów.