AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Wartościowe spotkanie sympatyków leśnictwa

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” zorganizowano sesję naukową lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego. Jej motywem przewodnim był wątek „Gospodarki leśnej jako elementu prawa zrównoważonego rozwoju regionalnego Unii Europejskiej”.

Podczas spotkania w Janowie Lubelskim wykład o tej tematyce wygłosił dr hab. Marcin Szewczak, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, będący członkiem koła PTL przy Nadleśnictwie Krasnystaw.

Wydarzenie było również znakomitą okazją do podsumowania ostatnich dwóch lat działalności Zarządu Oddziału Lubelskiego PTL, udzielenia absolutorium jego członkom kończącym swoją kadencję. Podczas obrad wybrano nowy Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną i kandydatów do udziału w 120. Zjeździe Delegatów Oddziałów PTL, który odbędzie się w dniach 8-11 września br. na terenie RDLP w Katowicach.

Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w sesji naukowej połączonej z ukonstytuowaniem nowych władz lubelskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego znaleźli się m.in.: dyrektor RDLP w Lublinie dr inż. Marek Kamola, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Piotr Mróz, dyrektor lubelskiego BULiGL Lesław Radzikowski, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju Barbara Serafin czy też dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, Andrzej Wojtyło.

Dyrektor Marek Kamola nie krył zadowolenia, że oddział PTL funkcjonujący na terenie lubelskiej dyrekcji LP zrzesza tak liczne grono osób pełnych zapału i zaangażowania do podejmowania działań na rzecz rozwoju leśnictwa.
Cieszę się, że istnieje tak duże gremium koleżeńskie, które pozwala na konstruktywną wymianę poglądów na temat bieżących spraw związanych z działalnością naszej branży. Towarzystwo nawiązuje do korzeni polskiego leśnictwa stojąc na straży jego wieloletniej kultury i tradycji oraz jednocząc brać leśną na terenie całej Polski – zaznaczył w swoim wystąpieniu, wygłoszonym zaraz po wręczeniu odznak honorowych zasłużonym przedstawicielom Towarzystwa.

Mimo tego, że Polskie Towarzystwo Leśne istnieje pod tą nazwą od 1925 roku, za początek jego działalności uznaje się rok 1882, kiedy odbył się pierwszy Walny Zjazd Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego.

„Towarzystwo było obecne we wszystkich momentach ważnych dla rozwoju i kształtu gospodarki leśnej, wspierało ją wiedzą i doświadczeniem swoich członków. Tak jest również i teraz. W szeregach Towarzystwa działają leśnicy, naukowcy i praktycy. Członkami PTL mogą być również, i są, ludzie zainteresowani lasem, lecz nie związani z nim zawodowo. Do Polskiego Towarzystwa Leśnego należą oprócz leśników reprezentanci innych zawodów. Szeregi Towarzystwa otwarte są dla każdego, komu nie jest obojętny los i stan polskich lasów” – możemy przeczytać na stronie lubelskiego oddziału.

Do najważniejszych zadań przyświecających Polskiemu Towarzystwu Leśnemu należy: inicjowanie badań naukowych na potrzeby leśnictwa oraz powiązanie nauki z praktyką, popularyzacja wiedzy leśnej, zarówno wśród samych leśników, jak i w całym społeczeństwie, a także prowadzenie i propagowanie działalności wydawniczej, m.in. poprzez wydawane od 1820 r. czasopismo Sylwan będące jedną z najstarszych tego typu publikacji na świecie