AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

STRAŻNICY – RATOWNICY

Na przełomie listopada i grudnia odbędzie się druga edycja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dedykowanego strażnikom leśnym z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Łącznie w tym roku uprawnienia „Ratownika” zdobędzie ponad 50 pracowników z terenu lubelskiej dyrekcji.

Pierwszy tego typu kurs organizowany z myślą o lubelskich strażnikach został przeprowadzony na przełomie sierpnia i września tego roku w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku. Uczestniczyło w nim 27 pracowników nadleśnictw i biura naszej RDLP, spośród których wszystkim udało się ukończyć pomyślnie egzamin końcowy i uzyskać tytuł „Ratownika” stanowiący najwyższy możliwy stopień przeszkolenia w zakresie ratownictwa dostępny dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego, co dokładnie reguluje art. 13 Ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja związana m.in. z kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią czy też agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę postawiła przed Strażą Leśną nowe wyzwania wykraczające poza realizację statutowych zadań związanych z ochroną zasobów przyrodniczych. Mając na uwadze wspomniane okoliczności oraz konieczność udzielenia pierwszej pomocy osobom napotkanym podczas wykonywania obowiązków służbowych w terenie, zrodziła się potrzeba profesjonalnego przeszkolenia strażników leśnych w tym zakresie - informuje Marek Dziaduszyński, inspektor Straży Leśnej RDLP w Lublinie. –Czerpiąc wzorce z Państwowego Ratownictwa Medycznego, naszym zamysłem było, aby uprawnienia Ratownika posiadało co najmniej dwóch pracowników Posterunku Straży Leśnej w każdym nadleśnictwie. Stąd organizacja kolejnej edycji tego specjalistycznego szkolenia, które realizują dla nas wykwalifikowani instruktorzy – lekarze, ratownicy i psycholodzy z województwa świętokrzyskiego.

Ramowy program kursu KPP opracowany przez Ministerstwo Zdrowia zakłada łącznie 66 godzin zajęć, z czego większość stanowią ćwiczenia praktyczne pozwalające na doskonalenie zdobytych wiadomości w realnych warunkach.

Ogromną zaletą kursu była dla nas możliwość łączenia teorii z praktyką realizowaną m.in. poprzez zaaranżowane scenki rodzajowe symulujące różnego rodzaju wypadki. Taka formuła prowadzonych zajęć pozwoliła na odpowiednie przygotowanie każdego z kursantów do bardziej zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych, które trzeba wykonywać pod presją czasu – podkreślają uczestnicy pierwszej edycji wydarzenia dedykowanego pracownikom Straży Leśnej z lubelskiej dyrekcji LP. 

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez osoby po kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Obejmuje on: resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem AED, tamowanie krwotoków i opatrywanie ran, unieruchamianie złamań i zwichnięć, zapewnienie ochrony przed wychłodzeniem lub przegrzaniem, prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego oraz zapewnienie ochrony termicznej. Ratownicy mogą również stosować tlenoterapię bierną, wstępną segregację medyczną osób poszkodowanych w zależności od stopnia obrażeń czy tez udzielanie wsparcia psychicznego poszkodowanym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i prowadzenie ewakuacji z miejsca zdarzenia.

Udzielenie pierwszej pomocy jest ustawowym obowiązkiem każdego Polaka. Uczestnicząc w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, nasi pracownicy zdobywają wiedzę do zastosowania w praktyce, podczas nagłych wypadków i sytuacji kryzysowych, które potencjalnie mogą mieć miejsce na obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe czy nawet w miejscu naszej pracy – zaznacza dyrektor RDLP w Lublinie Zygmunt Byra. –Przeszkolony ratownik stanowi nieocenione wsparcie dla lekarzy czy służby ratownictwa medycznego w ochronie zdrowia i życia poszkodowanych.