AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Sadzili drzewa dla przyszłych pokoleń

Cztery nadleśnictwa lubelskiej dyrekcji włączyły się w ogólnopolską akcję pod hasłem „VII Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna” zorganizowaną w ramach jubileuszu 70-lecia PTTK. Z tej okazji w całej Polsce członkowie terenowych oddziałów organizacji posadzili wspólnie z leśnikami symboliczną liczbę 70 drzew.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze od siedmiu dekad łączy pokolenia na turystycznych szlakach całej Polski. Swoimi działaniami na przestrzeni lat w znaczący sposób przyczyniło się do zachowania cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszej ojczyzny. Wieloletnią współpracę z PTTK i dokonania organizacji w zakresie krzewienia szacunku dla narodowego dziedzictwa krajoznawczego oraz przyrodniczego cenią sobie Lasy Państwowe, stąd zaangażowanie leśników na terenie całego kraju, w tym na obszarze RDLP w Lublinie, w jubileuszowe obchody zaprzyjaźnionej instytucji.

Pracownicy Nadleśnictwa Biłgoraj posadzili pamiątkowego dęba dla potomnych przy miejscowej Szkole Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Nauczyciele z tej placówki, zrzeszeni w oddziale terenowym PTTK, już od kilkudziesięciu lat realizują razem z uczniami innowacyjne programy turystyczne współpracując często z wieloma nadleśnictwami lubelskiej dyrekcji. We wspólnym spotkaniu rodzin uczniów szkoły i jej pracowników uczestniczył nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj Mariusz Szwed, który wygłosił prelekcję o prawidłowym korzystaniu z lasów, ze szlaków turystycznych oraz wpływie lasu na zdrowie człowieka. Wiceprezes oddziału PTTK w Biłgoraju, Andrzej Czacharowski, przypomniał utwory Jana Kochanowskiego sprzed 442 lat, w których poeta opisywał piękno i bogactwo borów Puszczy Solskiej. Zwieńczeniem jubileuszowego wydarzenia był spacer ulicami miasta i podziwianie ponad dwustuletnich pomnikowych lip, klonów, wiązów, a także okazałego grabu.

Nadleśnictwo Świdnik uczciło jubileusz 70-lecia PTTK wspólnie z lubelskim oddziałem terenowym i podopiecznymi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie. W siódmą edycję sztafety pokoleń włączyło się również Nadleśnictwo Puławy, sadząc symbolicznego dęba razem z członkami oddziału PTTK w Kazimierzu Dolnym.

Nieco inny charakter miały obchody 70-lecia PTTK połączone z jubileuszem 90. rocznicy powstania PTK-PTTK w Zamościu. Na tę specjalną okoliczność członkowie i kadra zamojskiego oddziału posadzili 90 brzóz przy szlakach pieszych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Józefów, w ramach 46. Rajdu „Miłośników Roztocza”. Wraz z józefowskimi leśnikami pomogli im w tym pracownicy Nadleśnictwa Zwierzyniec.

Miejmy nadzieję, że wszystkie drzewka zasadzone wraz z lubelskimi leśnikami będą, zgodnie z jubileuszowym hasłem” rosły w siłę dla przyszłych pokoleń, a wiele z nich osiągnie w przyszłości pomnikowe rozmiary.