AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Przyszli leśnicy zainaugurowali nowy rok szkolny

1 września uczniowie z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju zainaugurowali nowy rok szkolny 2021/2022. W wydarzeniu uczestniczył dyrektor RDLP w Lublinie, Zygmunt Byra będący absolwentem tej szkoły.

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju znajduje się w gronie jedenastu placówek, dla których organem prowadzącym jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W bieżącym roku w murach biłgorajskiej szkoły będzie się kształcić 252 uczniów pod okiem 40 nauczycieli.

Przyszli adepci leśnictwa powrócili do nauki w trybie stacjonarnym pełni optymizmu i nadziei, że najbliższy rok nauki będzie dla nich spokojniejszy od poprzedniego.

W tym szczególnym dla nich dniu swoje przesłanie skierował, za pośrednictwem okolicznościowego listu, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edward Siarka. „Pamiętajcie, że zdobyte doświadczenie i wiedza to wielki krok do realizacji Waszych planów na przyszłość (…) Składam Wam najserdeczniejsze życzenia, by nauka była źródłem wielkiej przyjemności i satysfakcji, a także czasem nawiązywania wielu wspaniałych przyjaźni. Niech zdobywanie wiedzy stanie się wspaniałą przygodą i roztoczy przed Wami nowe horyzonty – napisał przekazując najlepsze życzenia dla całej społeczności szkolnej”.

Poza licznie zgromadzonymi uczniami i gronem pedagogicznym na czele z Panią dyrektor Barbarą Serafin, w uroczystej inauguracji roku szkolnego wzięli udział m.in. reprezentujący p.o. dyrektora generalnego LP Józefa Kubicę Mirosław Gilarski, dyrektor lubelskiej dyrekcji LP Zygmunt Byra, nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj Andrzej Borowiec oraz Przewodniczący Młodzieżowej Rady Ekologicznej Szymon Jajuga.

Swoje przesłanie na pierwszy dzień nowego roku szkolnego przekazał uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju p.o. dyrektora generalnego LP Józef Kubica. „W imieniu polskich leśników oraz w imieniu własnym i Lasów Państwowych chciałem złożyć serdeczne życzenia, by ten rozpoczynający się rok szkolny przyniósł same sukcesy. Życzę także potrzebnej nam stabilizacji, a przede wszystkim zdrowia” – akcentował dyrektor w liście odczytanym przez Mirosława Gilarskiego, doradcę ds. korporacyjnych w Gabinecie Dyrektora Generalnego LP.