AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Lubelskie – wspólnie dla pszczół

RDLP w Lublinie znalazła się w gronie sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie prowadzenia na Lubelszczyźnie wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka.

Podpisanie dokumentu miało miejsce w Lubelskim Centrum Konferencyjnym i było pierwszym krokiem do realizacji kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”, zapoczątkowanej wraz z początkiem bieżącego roku przez Urząd Marszałkowski. Jej głównym celem było skoordynowanie działań wszystkich instytucji związanych ze środowiskiem, rolnictwem, gospodarką i pszczelarstwem, ale nie tylko. Pod listem podpisało się łącznie ponad 40. podmiotów, w tym m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, władze akademickie, dyrektorzy szkół i placówek prowadzących działalność oświatową, przedsiębiorcy, dowódcy służb mundurowych oraz reprezentanci mediów o zasięgu regionalnym i lokalnym. W imieniu dyrektora lubelskiej dyrekcji LP, dr inż. Marka Kamoli, dokument sygnował zastępca ds. gospodarki leśnej, dr inż. Mirosław Waniewski.

W treści listu znalazł się zapis o ogromnej roli pszczół, zarówno miodnych, jak i dzikich mających decydujące znaczenie dla bioróżnorodności flory regionu lubelskiego, zapewnienia równowagi między gatunkami i prawidłowego działania ekosystemu, zwiększenia wydajności roślin, a także dla środowiska życia człowieka mając bezpośredni wpływ na zwiększanie wartości jego dochodów.

Podpisany dokument zobowiązuje jego sygnatariuszy do działań w przekonaniu, że wzajemne kontakty zapewnią doskonałe możliwości promocji tej tematyki, będą sprzyjać wymianie dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie ochrony pszczół i naszego środowiska naturalnego przyczyniając się do rozwoju pszczelarstwa na Lubelszczyźnie.

Jednym z inicjatorów kampanii był członek zarządu województwa lubelskiego, Sebastian Trojak, który nie krył zadowolenia, że inicjatywa spotkała się z tak dużym zainteresowaniem.
Dziękuję wszystkim podmiotom, które włączyły się w tę akcję. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby wspólnie promować pszczelarstwo. Chcemy mówić o znaczeniu pszczoły dla gospodarki, środowiska i człowieka. Będziemy wcielać w życie te treści poprzez działania informacyjne, m.in. w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, czy współorganizację tematycznych wydarzeń i imprez kulturalno-edukacyjnych poświęconych pszczołom – zaznaczył.

Warto wspomnieć, że szereg pożytecznych działań na rzecz pszczół podejmują leśnicy. Lasy Państwowe od kilku lat prowadzą program „Pszczoły wracają do lasu”, który na terenie naszej dyrekcji jest realizowany przez Nadleśnictwo Radzyń Podlaski. Działania mające na celu przywrócenie w lasach tradycyjnego bartnictwa podejmują z kolei pracownicy nadleśnictw Janów Lubelski i Parczew. Ponadto, nadleśnictwa RDLP w Lublinie zwiększają bioróżnorodność i poprawiają warunki do bytowania pszczół na obszarach leśnych m.in. poprzez sadzenie gatunków miododajnych oraz różnego rodzaju zabiegi hodowlane i ochronne.  Nie można zapominać również o tym jak wiele dobrego w tym zakresie robią leśnicy będący jednocześnie pasjonatami pszczelarstwa – tworząc pasieki bartne, dzikie zakątki, sadząc rośliny miododajne czy utrzymując łąki kwietne.