AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Leśnicy u stóp Pani Jasnogórskiej

„Lasy Państwowe od 95 lat wiernie z narodem” – pod takim hasłem odbyła się tegoroczna pielgrzymka leśników na Jasną Górę, w której uczestniczyło niemal sześć tysięcy pracowników leśnictwa i ochrony środowiska.

Liczną grupę pielgrzymów stanowili pracownicy z terenu lubelskiej dyrekcji LP, na czele z dyrektorem RDLP w Lublinie dr inż. Markiem Kamolą oraz zastępcą dyrektora ds. gospodarki leśnej, dr inż. Mirosławem Waniewskim.

Przybyliśmy do stóp Jasnogórskiej Pani by podziękować Bogu za otrzymane łaski, ale też prosić o błogosławieństwo. Dziękuję Bogu za leśników, za ich pracę, za ich trud, za tę misję, która pełnicie z wielkim poświęceniem. Dziękuję za to, że pełnicie rolę strażników przyrody – mówił minister środowiska, Henryk Kowalczyk do zebranych pod szczytem Jasnej Góry pracowników leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Z przyjemnością witam tysiące osób, które łączy praca i szacunek do ojczystej przyrody, lasów i dla człowieka. Dla nas leśników tegoroczna pielgrzymka ma wymiar szczególny, ze względu na jubileusz 95-lecia istnienia Lasów Państwowych – zaznaczył w swoim wystąpieniu dyrektor generalny Lasów Państwowych dr inż. Andrzej Konieczny wspominając o dokonaniach polskich leśników.

Uroczystej mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo, a w koncelebrę włączyli się regionalni duszpasterze leśników oraz ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, biskup Tadeusz Lityński, który jest jednocześnie Krajowym Duszpasterzem Leśników. Ta wasza pielgrzymka, wspólnoty ludzi w zielonych mundurach, jest świadectwem nadziei, która ożywia dusze i serca ludzkie, życiu naszemu przywraca pełny wymiar  i sens bytowania i pracy – podkreślał arcybiskup Depo.

Pozdrowienia i słowa podziękowań do licznie zebranej braci leśnej przekazali przedstawiciele najwyższych władz państwowych i rządowych.
95 lat państwowej gospodarki leśnej w Polsce, upewnia nas w przekonaniu, że las jako dobro wspólne, powinien podlegać szczególnej ochronie Państwa i pozostać jego własnością. Lasy mają dla Polski znaczenie strategiczne, są ostoją bioróżnorodności, zielonymi płucami i rezerwuarem wód gruntowych. Gospodarka leśna musi być przemyślana, spójna i długofalowa, a gwarancją tego są Lasy Państwowe – napisał prezydent RP Andrzej Duda w liście do uczestników pielgrzymki, który w jego imieniu odczytał Paweł Sałek, doradca prezydenta ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej.

List od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wygłosił w jego imieniu poseł Szymon Giżyński.
Polscy leśnicy gospodarują i dbają o powierzone im obszary z troską o środowisko i przekazanie naszego przyrodniczego dziedzictwa następnym pokoleniom. Wiem, że udział w pielgrzymce jest wyrazem osobistego zaangażowania w pielęgnowanie dziedzictwa naszej Ojczyzny, wyrosłej na chrześcijańskich fundamentach. (…) Wszystkim uczestnikom życzę, by doświadczenie wspólnej pielgrzymki przyniosło nowe siły w codziennej służbie na rzecz naszych obywateli ­– napisał premier Morawiecki.

W czasie eucharystii odprawionej na jasnogórskim szczycie dyrektor generalny Andrzej Konieczny odczytał Akt zawierzenia Lasów Państwowych Najświętszej Maryi Pannie.

"Najlepsza nasza Matko, Pani Częstochowska!

Przez wieki, Maryjo, byłaś dla Narodu Polskiego Matką i Królową. Od sześciuset lat przychodzą do Ciebie Polacy, aby błagać Cię o pomoc w sprawach osobistych, rodzinnych, społecznych i narodowych.

Oto dzisiaj, przed Twoim obliczem, stają wszyscy leśnicy polskiej ziemi. Przychodzą Ci, którym powierzona została troska o ogromną połać naszego rodzinnego kraju. Jesteśmy świadomi wielkiej odpowiedzialności za dobro, którego jesteśmy stróżami. Równocześnie zaś wiemy, że jesteśmy słabymi naczyniami Bożej łaski i dlatego błagamy Cię, Matko Chrystusowa, o pomoc w wypełnieniu naszego zawodowego i osobistego powołania.

Widzimy także, że Polska pozostaje coraz bardziej samotną wyspą na morzu ateizmu, buntu przeciw Bogu i wartościom chrześcijańskim. Widzimy dobrze, że wiele narodów Europy stara się żyć już tak, jakby Boga, prawdy i honoru na świecie nie było. Z lękiem obserwujemy, jak wielu zza granicy rości sobie prawo, aby wtrącać się w nasze sprawy domowe i ojczyźniane, jak wielu chce ingerować i decydować o tym, co ma się dziać w Polsce i na naszej ziemi. Nie godzimy się na to!

Sto lat temu nasi ojcowie stanęli do walki o niepodległość Polski i ją z Bożą pomocą wywalczyli. Dziś również toczy się bój, może nie krwawy, ale równie fundamentalny i istotny dla naszego narodowego bytowania. Jako leśnicy znaleźliśmy się na pierwszej linii walki o niepodległą Rzeczpospolitą. Jako leśnicy pierwsi przekonaliśmy się, że są siły, które chcą nas niepodległości i wolności narodowej pozbawić.

Świadomi wielkości tej walki, ale i świadomi naszych słabości, dziś duchowo przyjmujemy na siebie Twój ryngraf Dziewico. Pod Twoją opiekę oddajemy Lasy Państwowe, wszystkich leśników i pracowników, którzy troszczą się o piękno, zasobność i nieskażone piękno naszych lasów. Tobie zawierzamy nasze rodziny, naszych bliskich, którzy wraz z nami dźwigają dole i niedole pracy leśnika. Pod Twoją obronę oddajemy całą ziemię, na której z woli Bożej staliśmy się gospodarzami, oddajemy wszystkie nasze siedziby i całą majętność, na której gospodarujemy. 

Wiemy, że Ty Niewiasto obleczona w słońce, masz moc oślepić naszego przeciwnika i doprowadzić nas do zwycięstwa! Pomnij, Maryjo, że jesteś Królową Korony Polskiej, że patronujesz naszemu Narodowi. Nie zostawiaj nas na pastwę nieprzyjaciół. Uchroń nas od szatana i wszelkich złych duchów. Wiemy, że przez zło, które popełniamy, zasługujemy na karę, dlatego wyrzekamy się naszych narodowych grzechów i przywar: pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości, rozpasania, chciwości i wszelkich spraw, które sprzeciwiają się woli Twojego Syna. 

Spraw Maryjo, abyśmy przez dobre życie, rzetelną pracę, uczciwe spełnianie obowiązków i sprawiedliwy podział dóbr zasłużyli na osiągnięcie chwały nieba. Wyproś nam u Jezusa Chrystusa przyjęcie Tego zawierzenia, wypełnienie postanowień, które tutaj podjęliśmy i trwanie w dobru. Niech cała społeczność Lasów Państwowych całkowicie należy do Ciebie, Maryjo, i do Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. 

Amen.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

dr inż. Andrzej Konieczny"

 

Tegoroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników przed Cudowny Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej była już 23. z kolei. Po raz pierwszy leśnicy z całej Polski przybyli przed wizerunek Czarnej Madonny w 1999 roku, choć tradycja wspólnego pielgrzymowania sięga roku 1997. Jednak zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej edycji tego wydarzenia miejscem spotkania braci leśnej była katedra wrocławska.