Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, o szczególnych walorach oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody. Najczęściej za pomniki przyrody uznawane są okazałe drzewa.

Na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie znajduje się 349 pomników przyrody. Są to:

  • pojedyncze drzewa              -  247 szt.,
  • grupy drzew                         -  67 grup,
  • aleje                                     -  1 aleja,
  • głazy narzutowe                   -  17 szt.,
  • pomniki powierzchniowe       -  17 obiektów.

Najliczniej reprezentowane wśród pomników przyrody na terenie RDLP w Lublinie są: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, buk zwyczajny i sosna pospolita. 

Aleję pomnikową tworzą dęby szypułkowe.

Ochroną w formie powierzchniowych pomników przyrody objęte są  stanowiska  m.in.: zimoziołu północnego, cieszynianki wiosennej czy tajęży jednostronnej. 

Pomnikami powierzchniowymi są ponadto źródliska i skałki.