Aktualności Aktualności

Praca lubelskich leśników doceniona

Szczególny charakter miały tegoroczne Regionalne Obchody Dni Lasu organizowane w miniony piątek w lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych. Ponad 80 zasłużonych osób otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe, Kordelasy Leśnika Polskiego oraz medale „Pro Patria”.

Idea uroczystości, która odbyła się 8 września w Jakubowicach Konińskich koło Lublina nawiązuje do przedwojennej tradycji Święta Lasu zorganizowanego po raz pierwszy w 1933 roku pod patronatem prezydenta Ignacego Mościckiego. Piątkowe obchody zainaugurowała msza św., której przewodniczył generalny duszpasterz leśników, ksiądz Tomasz Duszkiewicz, zaś kazanie wygłosił proboszcz miejscowej parafii p.w. św. Faustyny Kowalskiej, ksiądz Janusz Latoch.

Oficjalną część uroczystości otworzył dyrektor RDLP w Lublinie, Jerzy Sądel. Oprócz powitania wszystkich obecnych na uroczystości dziękował swoim podopiecznym za wytężoną pracę, której najlepszym dowodem była ilość osób odznaczonych podczas tegorocznych Regionalnych Obchodów Dni Lasu, nie tylko za zasługi dla leśnictwa polskiego, lecz także za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.   

PEŁNA LISTA ODZNACZONYCH  (kliknij tutaj, aby zobaczyć)

Na doroczne święto lubelskich leśników przybyło wielu znamienitych gości, na czele z marszałkiem seniorem Sejmu VIII Kadencji, Kornelem Morawieckim, wyróżnionym podczas uroczystości Kordelasem Leśnika Polskiego. –Nasza zbiorowość narodowa cierpi na dramatyczne podziały […]. Chciałbym aby nad tym wszystkim królowała wolność taka, jaka jest w lesie, harmonia i solidarność. Bo to są wielkie słowa, które nas zobowiązują i określają. Żebyśmy do tego doszli i żebyśmy się my, Polacy, pogodzili. Od naszego współdziałania zależy nasza siła i nasza pomyślność; w tym także pomyślność lasów – apelował marszałek senior.

Najwyższym leśnym wyróżnieniem uhonorowano również podsekretarza stanu w ministerstwie środowiska, Andrzeja Koniecznego, który w swojej wypowiedzi podkreślił ogromne zasługi jakie polscy leśnicy włożyli w ochronę przyrody –Bez nich nie mielibyśmy dzisiaj dorodnych lasów, wielu rezerwatów, a niektóre gatunki flory i fauny oglądalibyśmy tylko na starych rycinach – zaznaczył odnosząc się również do pozbawionych argumentów ataków osób mieniących się „ekologami”, które są wymierzone w brać leśną.

Do wypowiedzi wiceministra Andrzeja Koniecznego nawiązał wicewojewoda lubelski, Robert Gmitruczuk. –To Państwo – leśnicy jesteście prawdziwymi ekologami, tymi, którzy najlepiej wiedzą jak zadbać o to najcenniejsze dobro, którym możemy się szczycić – podkreślił.

Przesłanie do wszystkich gości obecnych na uroczystości skierował dyrektor generalny Lasów Państwowych, Konrad Tomaszewski, reprezentowany tego dnia przez Głównego Inspektora Straży Leśnej, Tadeusza Pasternaka. W Regionalnych Obchodach Dni Lasu uczestniczyli również emerytowany pułkownik Wojska Polskiego Zbigniew Zieliński, pierwszy minister ds. kombatantów III RP, obecnie Komendant Krajowy Leśnej Komisji Kombatanckiej. parlamentarzyści w osobach: posła Dariusza Bąka oraz posłanek Teresy Hałas i Agaty Borowiec, Radca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Sroka, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy sąsiednich regionalnych dyrekcji LP z Łodzi, Krakowa, Radomia i Warszawy, władze samorządowe, duchowni, pracownicy ZOL, BULiGL, PZŁ. Nie zabrakło pozostałych partnerów związanych z lasem codzienną pracą oraz tych, którym las służy pozazawodowo.  

Odznaczenia państwowe i resortowe, Kordelasy Leśnika Polskiego oraz medale „Pro Patria” nie były jedynymi jakie tego dnia wręczono podczas Regionalnych Obchodów Dni Lasu lubelskiej dyrekcji. Dyrektor RDLP w Lublinie przyznał ponadto statuetki „Przyjaciela Lubelskich Lasów”, które otrzymali pułkownik Zbigniew Zieliński, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz generalny duszpasterz leśników, ksiądz Tomasz Duszkiewicz.

Podniosłą oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar” przy RDLP w Lublinie.