Aktualności Aktualności

Postępująca gradacja kornika

W 2017 roku, na terenie lubelskiej dyrekcji LP, pozyskano ponad 87 tys. m3. drewna zasiedlonego przez kornika ostrozębnego. To o prawie 20 tys. m3. więcej niż w roku 2016.

Wnikliwa analiza aktualnego stanu zagrożenia drzewostanów ze strony tego charakterystycznego szkodnika oraz dotychczasowe działania ochronne były przedmiotem dyskusji podczas spotkania Zespołu ds. monitorowania gradacji kornika ostrozębnego oraz określenia sposobów i metod postępowania gospodarczo-ochronnego w zagrożonych drzewostanach, zorganizowanego w biurze RDLP w Lublinie.

Oprócz leśników z lubelskiej dyrekcji LP, z zastępcą dyrektora ds. gospodarki leśnej, Adamem Kornatem, w spotkaniu uczestniczyli pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu, którzy koncentrują się na przyrodniczych aspektach działania kornika, m.in. monitorując jego populację w miejscach gradacyjnego występowania z wykorzystaniem pułapek feromonowych.

W ubiegłym roku postępująca gradacja kornika ostrozębnego znacząco poszerzyła swój zasięg. Wraz z powierzchnią drzewostanów opanowanych przez tego szkodnika wzrósł rozmiar zabiegów z zakresu sanitarnego porządkowania drzewostanów. Ponad 87 tys. m3 pozyskanego drewna, zasiedlonego przez kornika stanowiło 6,3% grubizny sosnowej pozyskanej w 2017 roku.

Najwięcej posuszu (ponad 54 tys. m3) usunięto w III kwartale ubiegłego roku.
W tym okresie intensywność wydzielania się drzew opanowanych przez kornika była znacznie większa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Corocznie  III kwartał to czas w którym najbardziej uzewnętrzniają się skutki rozwoju populacji kornika w danym roku – tłumaczy naczelnik Wydziału Ochrony Lasu, Dariusz Piasecki. Podkreśla również, że największe rozmiary szkód można zaobserwować w nadleśnictwach położonych we wschodniej części RDLP w Lublinie. –56% posuszu pozyskanego w minionym roku, w wyniku gradacji kornika ostrozębnego na terenie naszej dyrekcji stanowiło drewno z nadleśnictw Sobibór, Włodawa, Chełm, Parczew, Strzelce i Tomaszów.  

Zespół zaproponował działania monitorujące i ograniczające szkody powstałe w wyniku postępującej gradacji kornika ostrozębnego, które w bieżącym roku powinny realizować nadleśnictwa zmagające się z tym problemem. Do najważniejszych zaleceń należy zaliczyć kontynuację systematycznej lustracji i porządkowania drzewostanów sosnowych opanowanych przez szkodnika. Leśnicy powinni usuwać i wywozić poza strefę zagrożenia pozyskane drewno oraz spalać lub zrębkować pozostałości (gałęzie i wierzchołki) po cięciach rębnych.

Stały monitoring zagrożenia, w 2018 roku, będzie prowadzony w Punktach Obserwacyjnych Terenowej Stacji Ochrony Lasu zlokalizowanych na obszarze nadleśnictw: Chełm, Lubartów, Parczew, Sobibór, Strzelce i Tomaszów.

Przypomnijmy, że lubelscy leśnicy zmagają się z gradacją kornika ostrozębnego od 2015 roku. Wówczas szkodnik zaatakował lasy 17 nadleśnictw. Na przełomie 2016 i 2017 roku jego gradację zaobserwowano w pięciu kolejnych jednostkach. Dziś z kornikiem walczą już 24 nadleśnictwa RDLP w Lublinie. Dotychczas skutków gradacji nie zaobserwowano jedynie w Nadleśnictwie Nowa Dęba.