Wydarzenia Wydarzenia

Wspólna akcja edukacyjna „Akademia Filmowa Multikina”

Wspólna akcja edukacyjna „Akademia Filmowa Multikina”

Organizatorzy: Mulitkino, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

Akademia Filmowa Multikina to 16 spotkań z inspirującymi bohaterami mierzącymi się z lekcjami życia – podobnymi do tych, które czekają na uczniów.

Aby w pełni wykorzystać edukacyjny potencjał kinowych propozycji, Multikino przygotowuje dla widowni również prelekcje eksperckie z różnych dziedzin, a także krótkie filmy edukacyjne wprowadzające w problematykę prezentowanych dzieł oraz poszerzające ich konteksty.

Dlatego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, w ramach jednego z priorytetów działalności Lasów Państwowych, a mianowicie edukacji przyrodniczo-leśnej, nawiązała współpracę z siecią Multikino, angażując się w program edukacyjny "Akademia Filmowa Multikina”.

Tematem przewodnim listopadowych spotkań, odbywających się pod hasłem "Zieloną nosi koronę, przed skwarem daje ochronę” – lekcja o niezwykłej mocy drzew, będą drzewa oraz rola leśników w pielęgnowaniu lasów. 25-minutowe warsztaty z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, oparte m.in. o prezentację multimedialną, poprowadzą edukatorzy z biura RDLP w Lublinie i Nadleśnictwa Świdnik. Warsztaty, dedykowane dla klas 1-3 szkół podstawowych, poprzedzą projekcję filmu zaproponowanego przez Multikino.

 

Zajęcia odbędą się w następujących terminach: 15, 18, 19, 29 listopada.