RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

STARORZECZE BUGU W LEŚNICTWIE KISIELEW

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Sarnaki cz. 2.

Gdy po raz pierwszy  zobaczymy „ Kózki”, to rezerwat ten wygląda mało atrakcyjnie. Sucho, ubogo, płasko. Oczywiście, to tylko pierwsze wrażenie, bowiem jest to miejsce bogate w faunę i florę, a rezerwat utworzony został z myślą o zachowaniu licznych ostoi ptactwa. Do tego sąsiedztwo w postaci rzeki Bug, zarówno w jej obecnym korycie, jak i starorzeczach, sprawia, że obszar ten należy do najatrakcyjniejszych w dolinie Bugu, a w tym przypadku na terenie Nadleśnictwa Sarnaki i parku krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu.

Starorzecza są tu bagniste, porośnięte bujną roślinnością wodną i szuwarową. Wśród ptaków, obserwowane są takie gatunki, jak sieweczka rzeczną i obrożna, czajka, rybitwa białoczelna, nur czarnoszyi, pliszka żółta i inne. Kulona (parę), który był głównym impulsem utworzenia rezerwatu, widziano tu w 1987r.

Starorzecza Bugu, czyli bużyska, ze względu na to, iż rzeka ta nie jest regulowana, co jakiś czas, przy większych wylewach (deszcze, topniejące duże ilości śniegu), zapełniają się wodą, tworząc zbiorniki wodne – jeziora. Dzięki temu starorzecza żyją, tworząc fantastyczne środowisko naturalne. Są miejscami zwykle mało dostępnymi, brzegi mają gęsto porośnięte roślinnością. Sprzyja to rozwojowi różnorodności gatunkowej.

Poza znaczeniem przyrodniczym, starorzecza, mimo słabszej dostępności, są znane turystom, a powstałe tam jeziora są często pod opieką związków wędkarskich i stanowią ulubione miejsca spędzania czasu przez wędkarzy. Wiążą się z nimi również historie lokalne, a ich atrakcyjność podkreśla walory turystyczne regionu.

Gość programu;

- Tomasz Wawryniuk, st. specjalista SL

Link do audycji:

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-nadlesnictwo-sarnaki-cz-2-6/