AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Szkolenie szkółkarzy z terenu RDLP w Lublinie

Narada szkoleniowa dla leśniczych szkółkarzy

Na terenie Nadleśnictwa Włodawa, w dniach 13-14 listopada 2023 r. odbyła się narada szkoleniowa dla leśniczych ds. szkółkarstwa z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

            Pierwszego dnia szkolenia zaprezentowano wiele informacji dotyczących bieżącej problematyki spraw związanych z nasiennictwem i szkółkarstwem. Ponadto dwa wykłady na temat przechowywania i stratyfikacji nasion dębu i buka przeprowadził dr Jan Suszka – pracownik Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Następnego dnia miejscem szkolenia był teren Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Włodawa, gdzie leśniczowie mogli sami zapoznać się z nowoczesnymi metodami produkcji sadzonek. Metody te, a w szczególności metoda produkcji w korytach dünemana wzbudziły powszechną aprobatę co zaowocuje zapewne większym rozpowszechnieniem jej zastosowania w szkółkach na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Uczestnikom narady udało się także znaleźć czas żeby odwiedzić Poleski Park Narodowy, którego zwiedzenie stanowiło atrakcyjny akcent na zakończenie szkolenia.

Mam nadzieję, że szkolenie spełniło swoje zadanie i stanie się inspiracją do doskonalenia gospodarki szkółkarskiej, a pokazane standardy produkcji sadzonek będą stanowiły wzorzec do, którego dążyć będą wszyscy szkółkarze z terenu naszej dyrekcji ­– podsumowuje Mirosław Waniewski, zastępca dyrektora RDLP w Lublinie ds. gospodarki leśnej.

W części narady uczestniczył Dyrektor RDLP w Lublinie Pan Andrzej Borowiec, który pogratulował leśniczym efektów ich pracy oraz życzył owocnego szkolenia i dobrej pracy na przyszłość.