AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Nowe miejsce na leśnej mapie Lubelszczyzny

W Nadleśnictwie Radzyń Podlaski dokonano oficjalnego otwarcia ogrodu edukacyjnego. Ten nowoczesny obiekt pozwoli lepiej zrozumieć las i procesy, które w nim zachodzą, poznać otaczającą przyrodę i kwintesencję zawodu leśnika.

Jest takie piękne powiedzenie: Nie widzi lasu ten, któremu wszystko przysłaniają drzewa. Jest to swojego rodzaju wskazówka dla każdego leśnika, aby nigdy nie zapominać o istocie gospodarowania i licznych funkcjach jakie powinien spełniać las – mówił na wstępie wydarzenia nadleśniczy Nadleśnictwa Radzyń Podlaski Leszek Gajuś nawiązując do niezwykle ważnej roli edukacyjnej jaką będzie odgrywał ten nowopowstały punkt projektowany z myślą o rozwoju najmłodszych.

Z różnego rodzaju zajęć i warsztatów mają w tym miejscu korzystać uczniowie placówek z 16 gmin położonych na terenie Nadleśnictwa, jak również przyjeżdżająca do Radzynia Podlaskiego młodzież z innych zakątków Lubelszczyzny i naszego kraju. Powierzchnia całego ogrodu wynosi 13 tys. m2. Jego serce stanowi budynek edukacyjny wyposażony w liczne eksponaty i pomoce naukowe. Roślinność jaką posadzili tutaj radzyńscy leśnicy odzwierciedla drzewostany rosnące na terenie nadleśnictwa – stąd fragment boru sosnowego, a także obecność drzewostanu brzozowego oraz grądu. Ponadto w parku znajduje się drewniany labirynt, ścieżka zdrowia, ścieżka sensoryczna, skocznia oraz liczne tablice edukacyjne, pozwala to połączyć edukację przyrodniczą z aktywnością ruchową, dzięki temu czas spędzony tutaj będzie żywą lekcją przyrody, nie tylko dla dzieci, lecz także dla dorosłych.

W oficjalnym otwarciu obiektu uczestniczył dyrektor RDLP w Lublinie Zygmunt Byra, przedstawiciele władz samorządowych – wicestarosta powiatu radzyńskiego Michał Zając, burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek i wójtowie okolicznych gmin, reprezentanci służb mundurowych i dyrektorzy lokalnych placówek oświatowych oraz instytucji współpracujących z nadleśnictwem. Udział w wydarzeniu wzięli również nadleśniczowie sąsiednich nadleśnictw, edukatorzy leśni pracujący na co dzień w nadleśnictwach Parczew, Puławy, Sobibór i Włodawa, liczne grono leśników z Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, zaś o odpowiednią oprawę muzyczną zadbali członkowie Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar” działającego przy lubelskiej dyrekcji LP. Poświęcenia ogrodu edukacyjnego dokonał ksiądz Mateusz Gomółka, wikariusz miejscowego Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 

Z myślą o licznie przybyłych na wydarzenie dzieciach ze szkół położonych w granicach administracyjnych nadleśnictwa przygotowano szereg atrakcji, którym towarzyszył motyw przewodni dojrzewania lasu „Od nasionka do drzewa”. Na poszczególnych stoiskach tematycznych najmłodsi nabywali wiedzę teoretyczną, którą mogli później zastosować w praktyce dowiadując się m.in. jak leśnicy sadzą las i w jaki sposób na co dzień go chronią, z jakich form aktywności można korzystać na łonie natury, o czym należy pamiętać pozyskując drewno oraz jak wiele zastosowań ma ten najcenniejszy i najbardziej ekologiczny surowiec. Zwieńczeniem wędrówki po ścieżkach ogrodu Nadleśnictwa Radzyń Podlaski była wizyta w innowacyjnej sali edukacyjnej.  

Z uwagi na pandemię rok 2020 oraz początek roku 2021 nie sprzyjały prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Mamy jednak nadzieję, że już niedługo nasz obiekt zapełni się dziećmi i młodzieżą. Chcemy żeby o istnieniu tego miejsca dowiedziało się jak najwięcej osób, tak by nasz ogród mógł stać się rozpoznawanym na mapie całej Lubelszczyzny i chętnie odwiedzanym, nie tylko przez mieszkańców naszego województwa, lecz także przybyszy z innych części Polski – zaznaczył nadleśniczy Gajuś.  

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2017 roku z inicjatywy ówczesnego nadleśniczego Krzysztofa Hołowińskiego. Zakończono ją w 2019 roku, kiedy nadleśniczym w Radzyniu Podlaskim był Piotr Kiszczak. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków własnych Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.