AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Nasi koledzy w reprezentacji Lasów Państwowych

Dyrektor RDLP w Lublinie Marek Kamola podziękował leśnikom, którzy 3 maja br. reprezentowali lubelską dyrekcję LP podczas uroczystej defilady „Silni w sojuszach”.

Tegoroczne Święto Narodowe 3 maja zbiegło się w czasie z 20-leciem obecności Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz 15. rocznicą naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Z tej okazji ulicami warszawskiej Wisłostrady przeszła wielka defilada „Silni w sojuszach”, w której wzięło udział ponad 2 tys. osób.

W tym roku, po raz pierwszy, wraz z żołnierzami defilowali również pracownicy innych służb – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Kolei., Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, a także oddział reprezentacyjny Lasów Państwowych. W jego składzie znaleźli się pracownicy z terenu RDLP w Lublinie – Izabela Bełz, specjalista SL w Nadleśnictwie Zwierzyniec, Radosław Wiśniewski, podleśniczy w Nadleśnictwie Puławy, Aleksander Wasilewski, strażnik leśny w Nadleśnictwie Puławy oraz Tomasz Drzewicki, specjalista SL w biurze lubelskiej dyrekcji.

Podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dyrektor Marek Kamola przekazał na ich ręce podziękowania wystosowane przez dyrektora generalnego LP Andrzeja Koniecznego, który nie krył zadowolenia z faktu, że pierwszy raz w historii Służba Leśna pod sztandarem Lasów Państwowych uczestniczyła w Defiladzie w ramach asysty honorowej. 
Na podkreślenie zasługuje wykazanie się przez wymienionych zaangażowaniem i profesjonalnym wyszkoleniem, a ich wkład zasługuje na najwyższą ocenę. Doceniając doniosłość i zaszczyt pełnionej roli asysty honorowej wyrażam nadzieję, że reprezentowany poziom pozwoli na udział w kolejnych uroczystościach ważnych dla leśnictwa – napisał dyrektor generalny.