AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Lubelskie lasy niech czystością słyną

Turyści odwiedzający lasy pozostawiają w nich tyle odpadów, że leśnikom trudno nadążyć z ich systematycznym uprzątaniem. W takich sytuacjach rodzi się pytanie o zasadność stawiania koszy na śmieci, które w wielu przypadkach nie spełniają swojej podstawowej funkcji.

Śmieci zamiast do koszy są wyrzucane obok bądź z dala od nich, dlatego coraz więcej nadleśnictw w naszym kraju, wzorując się na rozwiązaniach z państw wysoko cywilizowanych, rezygnuje z ustawiania pojemników na odpady.

To świadome działanie, które ma nauczyć ludzi żeby śmieci zabierali ze sobą, a nie pozostawiali je w naszych lasach. Jest nieporozumieniem przyzwyczajanie ludzi do beztroskiego pozostawiania śmieci w miejscach, które odwiedzają ze względu na piękno przyrody. Takie zachowania są oznaką braku szacunku dla dzieła Stwórcy i świadczą o poziomie kultury. Pracujemy wspólnie nad podwyższaniem standardów naszego życia społecznego w tym zakresie – zauważa Mirosław Waniewski, zastępca dyrektora RDLP w Lublinie ds. gospodarki leśnej.

Czerpać dobre wzorce od innych

Bardzo często widmo kar, które można otrzymać za zaśmiecanie, nie jest wystarczającą motywacją do zaniechania takich zachowań. Osoby łamiące prawo nie przejmują się także przyszłością naszej ziemi i tym, w jakim stanie zostawimy ją przyszłym pokoleniom. Wzorem w kwestii działań ukierunkowanych na ochronę  środowiska i jego rozwój mogą być dla nas inne narody. –O tym, że nawet duża metropolia też może być schludna i czysta przekonują się każdego dnia turyści odwiedzający np. kanadyjskie Vancouver, którego mieszkańcy dokładają wszelkich starań, aby ulice miasta były pozbawione nawet najdrobniejszych śmieci, co owocuje posiadaniem tytułu najczystszego miasta w Kanadzie. Wszyscy dbają tam o przestrzeganie pięciu zasad zachowania czystości. Jedną z nich jest efektywne i niezwłoczne usuwanie odpadów, tak by ich obecność nie prowokowała do dalszego zaśmiecania – podkreśla z-ca dyrektora.

Leśnicy z RDLP w Lublinie mogli też obserwować rozwiązania stosowane przez leśników w lasach niemieckiego Schwarzwaldu, gdzie o koszach na śmieci nikt nie słyszał, a pomimo to jest tam czysto. W Polsce również mamy tereny leśne napawające dumą z powodu zachowanego porządku i czystości. –Takim wzorem porządku i czystości mają być nasze lubelskie lasy. Jest to zadanie dla nas leśników i zarazem wyzwanie edukacyjne dla kształtowania prawidłowych postaw społeczeństwa. W tej kwestii powinniśmy wzorować się na najlepszych. Oczekujemy by wspomniane wcześniej rozwiązania sprawdzone w innych miejscach, zaczęły skutecznie funkcjonować także w naszych warunkach. – podsumowuje Mirosław Waniewski.