RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

WYPADKI PRZY PRACACH LEŚNYCH

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Międzyrzec cz.3

W programie mowa o wypadach przy wykonywaniu prac  na obszarach leśnych i wiążącym się z nimi zachowaniem bezpieczeństwa. Kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy w lesie (BHP) regulują odpowiednie przepisy, które omawiają  goście audycji. Obserwowany wzrost wypadkowości w lasach jest analizowany, a rozmowy między zakładami usług leśnych, ministerstwem oraz Lasami Państwowymi, mają doprowadzić do skutecznego eliminowania zagrożeń w pracy,  przede wszystkich pracowników zakładów usług leśnych jak i samych leśników. Jednym z problemów, na który zwracają uwagę nasi goście, jest sprawa szkoleń pracowników fizycznych, pracujących na dużych maszynach (np. harvesterach), jak i pilarzy.

 

Goście programu:

- Bogdan Gałka, st. specjalista SL

- Wojciech Wójtowicz, właściciel rodzinnego zakładu usług leśnych

Link do audycji:
https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-nadlesnictwo-miedzyrzec-cz-3-3/